Diëtetiek

Eten is lekker en gezellig, maar ook belangrijk bij gezondheid en ziekte.
Een dieetadvies is voor veel volwassenen en kinderen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon. Het is moeilijk om daar op eigen kracht verandering in aan te brengen.

Patiënten zijn best bereid hun voeding aan te passen, maar alléén als het lekker is! Een diëtist kan met eenvoudige adviezen, tips en recepten de patiënt motiveren een dieet te volgen en vol te houden. De diëtist probeert liefde voor lekker eten over te brengen, heeft productkennis en weet hoe je recepten aan kunt passen. Veel mensen weten echt niet meer hoe ze moeten koken, of wat de ze moeten klaarmaken, veel mensen staan open voor gezonde maaltijden, de diëtist kan hierbij een steuntje in de rug bieden.


Wat hoort tot het werk van een diëtist

De diëtist is bij uitstek de deskundige om u te helpen op het gebied van voeding en gezondheid. Ze zorgt ervoor dat u zich beter voelt, dat de behandeling beter aanslaat en dat u – zo mogelijk – beter wordt.

De dietist is de deskundige op het gebied van voeding en diëten en gezondheid. Wij werken nauw samen met de artsen en beschikken over een grote medische en voedingskundige kennis om u zo optimaal mogelijk te adviseren en te begeleiden. Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij de afdeling Diëtetiek.

De aanpak van de dietist is aangepast aan de persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt.

Door onze academische ervaring zijn we in staat patiënten met complexe aandoeningen te adviseren en begeleiden.

Diëtisten werken op alle afdelingen in het ziekenhuis en begeleiden zowel patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen als poliklinische patiënten.

Een diëtist:

  • is specialist op het gebied van voeding en ziekte
  • geeft u een persoonlijk voedingsadvies
  • helpt u bij de uitvoering van het dieetadvies
  • doet wetenschappelijk onderzoek naar voedingsproblemen en dieetbehandelingen
  • geeft voorlichting en onderwijs aan diverse opleidingen en bij- en nascholing van studenten, artsen en verpleegkundigen

Verwijzing:

Heeft u tijdens de opname op verwijzing van de arts een diëtist nodig, dan komt de diëtist bij u langs.

Bij een verwijzing tijdens opname op een van de verpleegafdelingen komt de diëtist bij u langs. Als er na ontslag nog een vervolg consult nodig is wordt dat op de polikliniek gepland.

U kunt ook poliklinisch verwezen worden door een specialist van het AMC. De specialist stuurt de consultaanvraag naar de afdeling Diëtetiek, waarna er een afspraak wordt gemaakt bij een diëtist van de polikliniek.

De afdeling diëtetiek neemt alleen patiënten in behandeling als deze zijn doorverwezen door een arts die is verbonden aan het AMC.


Diëtisten:

Facilitaire bedrijven

Als er door de diëtist dieetpreparaten, drinkvoeding of sondevoeding wordt geadviseerd kan dit zo nodig na ontslag uit het ziekenhuis, of na een poliklinisch consult geleverd worden door een facilitair bedrijf. Door de diëtist wordt middels een machtiging voeding aangevraagd, het bedrijf zorgt dat het bij u wordt afgeleverd en dient de rekening hiervoor rechtstreeks in bij uw ziektekostenverzekering.

Voorbeelden van deze bedrijven zijn:


Contact:

De afdeling dietetiek heeft geen secretariaat, bij vragen kunt u een email sturen aan het algemene mailadres van de afdeling dietetiek: dietist@amc.nl. Vragen die hierop binnen komen worden z.s.m. doorgestuurd aan de juiste diëtist. Hierdoor kan er even tijd over heen gaan, voordat u antwoord krijgt.

Voor poliklinische contacten kunt u bellen met telefoonnummer 020 - 566 2385.

Handige links: