Endocriene chirurgie

Chirurgie van hormoonvormende organen (schildklier, bijschildklier, bijnier, alvleesklier; endocriene chirurgie)

(Neuro)endocriene tumoren zijn gezwellen die hormonen maken. Het betreft meestal afwijkingen van de schildklier, bijschildklier, bijnier en ook neuroendocriene tumoren in het hele maagdarmkanaal zoals de alvleesklier. In het AMC is er een wekelijkse multidisciplinaire poli gevolgd door een multidisciplinair overleg waar de oncoloog, endocrinoloog, radioloog, nucleair geneeskundige en de chirurg samen patiënten zien en een behandelvoorstel doen.

Een aantal patiënten met (bij-)schildklierafwijkingen wordt in het alliantie ziekenhuis het Flevoziekenhuis in Almere behandeld. In 2013 werden meer dan 100 patiënten met een (bij)schildklierafwijking en meer dan 20 patiënten met een bijnierafwijking geopereerd. In 2013 werden ruim 100 nieuwe patiënten met een (neuro)endocriene tumor gezien in het multidisciplinaire team.