Hartfalen

Het AMC was één van de eerste ziekenhuizen met een polikliniek Hartfalen. Hartfalen is een aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed door het lichaam pompt. Hartfalen ontwikkelt zich meestal langzaam na letsel aan het hart. Het hart kan op verschillende manieren worden belast (door hoge bloeddruk, kleplijden, hartinfarct).

Behandeling
De meest voorkomende behandelingen van de oorzaken van hartfalen zijn:

  • Dotterbehandeling
  • Bypassoperatie / Kransslagader chirurgie
  • Cardiale resynchronisatie-therapie met ICD


Patiënten met hartfalen kunnen, dankzij medicatie, vaak een normaal leven leiden. Soms is de pompfunctie zo slecht dat medicijnen geen uitkomst bieden. Wanneer de ontwikkeling naar dergelijk ernstig hartfalen langzaam en geleidelijk verloopt, zoals bij een relatief kleine groep patiënten het geval is, is hartransplantatie een optie.

Onbegrepen
Er is in het AMC veel aandacht voor onbegrepen Hartfalen. Het gaat hierbij om een slecht functionerende hartspier zonder de 'gebruikelijke' oorzaken zoals aandoeningen aan de kransslagaders of hoge bloeddruk. Wanneer een erfelijke basis wordt vermoed, onderzoekt de Cardiogenetica mogelijke erfelijke vormen van hartfalen.

Hartcentrum
Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie vormen in het AMC één geheel: het AMC Hartcentrum. Door de ontwikkeling van de medische technologie zijn beide specialismen steeds meer naar elkaar toegegroeid. Dankzij bijvoorbeeld nieuwe catheterisatietechnieken, verrichten (interventie)cardiologen steeds meer ingrepen die voorheen het domein waren van de hartchirurgie. Zo kunnen nu zelfs operaties worden verricht aan de hartkleppen, via een catheter die via de lies in het hart wordt gebracht. Niet zelden staan cardioloog en chirurg dan ook samen aan de operatietafel.

Andere specialismen van het Hartcentrum zijn Cardiogenetica, Cardiologie, Cardiothoracale chirurgie, en Interventiecardiologie