Hematologie

Hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van bloedcellen en de bloedvormende organen. Alle hematologen in het AMC beoefenen de hematologie in de volle breedte. Zij behandelen bijvoorbeeld leukemie, lymfoom of multipel myeloom (ziekte van Kahler) met intensieve chemotherapie en stamceltransplantaties. Ook worden er veel patiënten gezien met goedaardige bloedziekten, zoals ITP.

Het AMC heeft bovendien een kenniscentrum sikkelcelziekte, waar naast patiëntenzorg ook veel onderzoek wordt verricht naar deze aandoening.

Het onderzoeksprogramma van de afdeling Hematologie richt zich daarnaast vooral op diagnostiek en behandeling van B cel maligniteiten, met name chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfomen en multipel myeloom. De afdeling Hematologie van het AMC heeft aan de basis gestaan van de huidige (inter)nationale richtlijnen voor de behandeling van deze ziekten.