Interne Geneeskunde

Interne geneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van inwendige organen (zoals nieren, lever), orgaansystemen (hormoonproducerende organen) en algemene systemen in het lichaam (afweer, stofwisseling, bloeddrukregulatie en bloedstolling).

De afdeling Interne Geneeskunde van het AMC verleent specialistische en topreferente zorg. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben.

De Interne Geneeskunde in het AMC is verdeeld in de onderafdelingen Infectieziekten, Tropische geneeskunde en HIV/Aids, Endocrinologie en metabolisme (hormoonafwijkingen), Klinische Hematologie (bloedziekten), Vasculaire geneeskunde (vaatziekten), Diëtetiek, Klinische immunologie en reumatologie (afweerstoornissen en gewrichtsziekten), Medische oncologie (gezwellen), Nefrologie (nierziekten) en Geriatrie/Ouderengeneeskunde. Ook het levercentrum is aan de afdeling verbonden.

Daarnaast is er een afdeling Algemene inwendige geneeskunde. Deze houdt zich bezig met complexe en disciplineoverstijgende ziekten waarvan de onderliggende oorzaak niet direct duidelijk is. Het gaat hierbij zowel om nieuwe patiënten met complexe problemen, als om tweede of derde opinie-onderzoeken op verzoek van de patiënt of van specialisten uit andere ziekenhuizen.