Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Misschien denkt u bij Keel- Neus en Oorheelkunde (KNO) vooral aan de buisjes in de oren of het verwijderen van de amandelen. Het werk van de KNO-arts is echter veel breder; een KNO-arts behandelt aandoeningen aan de keel, neus, hals en oren, variërend van infecties tot allergieën en kwaadaardige aandoeningen.

Diverse specialismen van de afdeling KNO in het AMC:

• Neus- en neusbijholte problematiek (Rhinologie)
• Allergische aandoeningen (Allergologie)
• Aandoeningen van het oor en gehoor (Otologie) en cochleair implantaten en audiologisch centrum
• Stem- en slikstoornissen (Algemene Laryngologie)
• Stem- en slikstoornissen bij kinderen (Kinderlaryngologie)