Klinische arbeidsgeneeskunde

Klinische arbeidsgeneeskunde is een specialisme dat zich bezighoudt met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. Het gaat om problematiek waar de reguliere zorg door huisarts, bedrijfsarts en specialist niet volstaat.

De polikliniek Mens en Arbeid in het AMC levert topklinische zorg aan patiënten met complexe werkgerelateerde problemen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg waarvoor een vergunning nodig is vanuit de wet bijzondere medische verrichtingen. De polikliniek is een goede en efficiënte aanvulling op de bestaande Arbozorg.

U kunt bij de polikliniek terecht voor advies over aandoeningen die invloed kunnen hebben op het werk, zoals het organisch psychosyndroom, lawaaihardhorendheid, contactallergieën voor chemische stoffen. Ook kunt u er terecht met de vraag of een aandoening veroorzaakt wordt door het werk.