Laryngologie

De laryngologie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met stem- en slikstoornissen. Laryngologie is een specialisme van de KNO-afdeling van het AMC en heeft zijn eigen spreekuren.

Stemstoornissen
Klachten van de stem betreffen, naast heesheid en schorheid, ook een verminderde belastbaarheid, weinig stemvolume, vermoeidheid bij spreken en slechte verstaanbaarheid voor anderen.

Bij het spreekuur voor stemstoornissen (foniatrie) worden video- opnames van de stembanden gemaakt en een behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit stemtherapie door een logopedist of een operatie van de stembanden onder narcose. Sommige patiënten met het probleem van een stokkende stem worden behandeld met Botox-injecties in de stembanden.

Slikstoornissen
Ook slikstoornissen vallen onder laryngologie. Bij slikstoornissen vindt een gecombineerd onderzoek plaats door een logopedist en een KNO-arts. Hierbij wordt de keelholte geïnspecteerd met een kleine flexibele kijkslang (endoscoop) via de neus. De patiënt wordt gevraagd om melk of voedsel door te slikken.

Daarnaast wordt in sommige gevallen een röntgenfoto van het slikken gemaakt met contrastvloeistof, waardoor de slikactie op een andere manier beoordeeld kan worden.

Lees hier meer over laryngologie.