Longziekten

De afdeling Longziekten van het AMC is gespecialiseerd in aandoeningen van de luchtwegen, de longen, de longvliezen en de ademhaling tijdens de slaap. De longartsen in het AMC behandelen onder meer patiënten met complexe vormen van astma, COPD en longkanker. Ook zijn zij ervaren in het diagnostiseren en behandelen van bijzondere longontstekingen zoals tuberculose, longembolie (bloedstolsels in de longen), longfibrose, sarcoïdose en slaapapneu.

De afdeling longziekten van het AMC heeft de volgende speerpunten:

Astma expertisecentrum
Longartsen in het AMC hebben nationale en internationaal erkende expertise op het gebied van astma, zowel wat betreft patiëntenzorg, als ook voor wetenschappelijk onderzoek. Het AMC beschikt over uitgebreide diagnostische middelen en gespecialiseerde artsen voor het opsporen van alle mogelijke factoren die bijdragen aan ernstig astma (o.a. een immunologisch laboratorium, een longfunctielaboratorium met mogelijkheden voor provocatietesten, gespecialiseerde KNO-artsen, allergologen, arbeidsgeneeskundigen).

De behandeling in het AMC is 'state-of-the-art' en de nieuwste therapieën zijn beschikbaar, zoals Xolair (omalizumab), Bosatria (mepolizumab) en bronchiale thermoplastiek. Ook poliklinische longrevalidatie behoort tot de mogelijkheden. Alle patiënten worden door een longarts-astmaspecialist onderzocht, en in een multidisciplinair astmateam besproken. Daarnaast zijn er gezamenlijke spreekuren met de KNO-arts of de allergoloog. Voor patiënten met astma die van ver komen bestaat de mogelijkheid voor een eenmalige uitgebreide analyse of voor zogenoemde 'shared care' met de eigen longarts.

Aanmelden kan middels verwijsbrief van longarts naar:
Academisch Medisch Centrum / Secretariaat Afdeling Longziekten, F5-258 / Meibergdreef 9 / 1105 AZ Amsterdam / fax: 020-5669001 / t.a.v. Prof. Dr. E.H.D. Bel, dr. E.J.M. Weersink of drs. C.J. Majoor.

Longkanker en endoscopische verrichtingen
De afdeling longziekten van het AMC heeft nationale faam op het gebied van long-endoscopische technieken. Door gebruik te maken van ultramoderne endoscopische apparatuur is het mogelijk om diagnoses te stellen en behandelingen te geven die zware operaties overbodig maken. Recent werd een nieuwe hoogleraar longoncologie bij de afdeling longziekten aangesteld.

Cystic fibrose
Het AMC is een van de zeven gespecialiseerde CF-centra in Nederland. Het biedt hoogstaande multidisicplinaire medische zorg aan zowel kinderen als volwassen die lijden aan Cystic Fibrosis (taai-slijmziekte, CF). De behandeling van CF is “state of the art” en gebeurt in nauwe samenwerkingbinnen een team van longartsen, kinderartsen, maag-darm-leverartsen, microbiologen, fysiotherapeuten, diëtisten en longverpleegkundigen.

Obstructief slaap-apnoesyndroom
Het AMC is van oudsher specialist op het gebied van slaapapneu en verwante slaapstoornissen. Patiënten met deze aandoeningen kunnen terecht voor informatie, behandeling, begeleiding en nazorg. Diagnostiek en behandeling vindt plaats volgens de modernste inzichten in samenwerking met de KNO-arts, cardioloog, kaakchirurg, dietist en gespecialiseerde verpleegkundige (OSAS-verpleegkundige).

Interstitiële longaandoeningen
Het AMC heeft een lange traditie op het gebied van de behandeling van interstitiële longziekten, ook wel fijnvlekkige longafwijkingen genoemd. Vanuit heel Nederland worden patiënten naar het AMC verwezen. Door intensieve samenwerking met beroemde internationale centra is een up-to-date behandeling gegarandeerd.

Pulmonale hypertensie
Samen met het VU Medisch Centrum heeft het AMC een internationaal erkende reputatie op het gebied van pulmonale hypertensie. Het AMC is één van de weinige centra in Europa waar patiënten met pulmonale hypertensie behandeld kunnen worden middels een operatie aan de longslagaderen.

Recidiverende luchtweginfecties
De afdeling Longziekten in het AMC heeft een jarenlange ervaring met de diagnostiek en behandeling van infectieziekten van de longen. Dit blijkt ook uit het vele onderzoek dat op dit terrein door ons is verricht. Zowel het analyseren als behandelen van patiënten met recidiverende luchtweginfecties vergt een op maat gesneden aanpak. We werken hiertoe samen met een aantal erkende AMC deskundigen op het gebied van recidiverende infecties en onderzoek van het immuunsysteem, er is een immunologisch laboratorium dat up-to-date technieken ter beschikking heeft en een gezamenlijk spreekuur met de KNO-artsen.