Nefrologie

Nefrologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van nierziekten. Het AMC verleent topreferente zorg op het gebied van nierziekten. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben.

In het AMC bevindt zich een afdeling van Dianet. Dit is een innovatief kennis- en expertisecentrum op het gebied van klinische en poliklinische dialyse. Dianet-AMC verzorgt de chronische hemodialyse van de medisch en verpleegkundig meest zorgbehoevende patiënten. Daarnaast worden acute dialyse, nachtdialyse, thuishemodialyse, peritoneale dialyse, kinderdialyse en plasmaferese aangeboden.

Het AMC heeft beschikking over Poliklinieken voor Nierziekten en Niertransplantatie. Ook is er een Pretransplantatie polikliniek voor ontvangers, waar patiënten die een nier willen ontvangen worden beoordeeld, en een Pretransplantatie polikliniek voor donoren, waar mensen die een nier bij leven willen doneren worden geïnformeerd en gescreend.

Tenslotte is er een Predialyse polikliniek. Dit is een multidisciplinaire polikliniek waar u wordt voorgelicht en voorbereid voor niervervangende behandeling (hemodialyse, peritoneale dialyse of niertransplantatie). Op deze polikliniek worden ook een diëtiste en maatschappelijk werker betrokken in uw begeleiding en behandeling.