Neurologie

Neurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van patiënten met ziekten van het zenuwstelsel en de spieren. Een neuroloog behandelt diverse ziekten zoals hersenvaatziekten, de Ziekte van Parkinson, epilepsie, een beroerte (CVA), spierziekten en infectieziekten van het zenuwstelsel. De meeste patiënten worden in de polikliniek of in de dagkliniek behandeld. De afdeling Neurologie van het AMC heeft bijzondere expertise op een vijftal aandachtsgebieden:

 • Hersenvaatziekten
  Het betreft onder andere herseninfarcten, hersenbloedingen en trombose. De afdeling heeft bijzondere expertise op het gebied van intracraniële bloedingen (een bloeding in of aan de buitenkant van de hersenen). Het AMC beschikt over een Acute Hersenhulp (AHHA) voor patiënten met een herseninfarct. Ook werkt de afdeling op het gebied van nazorg en revalidatie intensief samen met de Stroke Service Amsterdam Zuidoost.
 • Neuroinfecties
  Het betreft onder andere hersenvliesontsteking (bacteriële meningitis). De zorg richt zich in het bijzonder op patiënten met een HIV-infectie, de ziekte van Lyme (chronische zenuwaantasting door een tekenbeet) en sarcoïdose (ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann).
 • Bewegingstoornissen
  Zoals de Ziekte van Parkinson, dystonie (dwangstand van het hoofd of de ledematen), tremor (bevingen), myoclonieën (spiersamentrekkingen) en tics (schokken). De afdeling is gespecialiseerd in diepe hersenstimulatie bij patiënten met bewegingstoornissen. Ook is de afdeling landelijk expertise centrum voor de botulinebehandeling van dystonie. De afdeling is eveneens bezig met de oprichting van een bewegingsstoorniscentrum in Amsterdam, een samenwerkingsverband van de afdelingen Neurologie van het AMC en VUmc.
 • Gedragsneurologie
  Binnen dit specialisme vallen onder andere de ziekte van Alzheimer, andere vormen van dementie en cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen bij hersenziekten. Specifieke aandachtsgebieden zijn klinische manifestaties van delier, neuropsychiatrische verschijnselen bij bewegingstoornissen en cerebrovasculaire afwijkingen. De afdeling Neurologie werkt samen met het psychogeriatrisch zorgcircuit in Amsterdam Zuidoost.
 • Neuromusculaire ziekten
  Het betreft aandoeningen van de spier, zenuw, zenuwcellen in het ruggenmerg en de overgang tussen spier en zenuw. De afdeling is gespecialiseerd in ALS, postpoliosyndroom, Hereditaire (erfelijke) Motorische en Sensorische Neuropathieën (HMSN, ook wel CMT genoemd) en immuungemedieerde polyneuropathiëen, de erfelijke spierziekte limb-girdle dystrofie en de spierontsteking myositis. Het ALS Centrum Nederland, lokatie AMC, behoort tot de afdeling Neurologie en de afdeling Revalidatie. De locatie in het AMC maakt onderdeel uit van het ALS Centrum Nederland.