Oncologische chirurgie

Chirurgie van kanker (oncologische chirurgie)
Binnen het deelgebied chirurgische oncologie wordt zorggedragen voor de patiënt met of verdenking op kanker. Dit in nauwe samenwerking met de gastro-intestinaal chirurgen die kanker van het maag-darm-leverstelsel behandelen. Hier is voortdurend overleg en overlap tussen deze groepen specialisten.

Er wordt gewerkt in teams (de tumorwerkgroep; TWG) die wordt voorgezeten door een chirurg en een tweede specialist, bijvoorbeeld een maag-darm-leverarts. De TWG is mede verantwoordelijk voor de zorg van de specifieke patiënt met een bepaalde kankersoort, bijvoorbeeld, borst-, slokdarm-, maag-, alvleesklier-, galweg-, lever- of darmkanker. De TWG bestaat uit alle specialismen die nodig zijn om in overleg (het zogenaamde multidisciplinair overleg; MDO) het juiste beleid af te spreken voor die ene patiënt met die tumor. Door de centralisatie van zorg rondom de patiënt met die ene tumorsoort en het bijeen brengen van alle benodigde specialismen op 1 dag van de week ontstaat topzorg voor de individuele patiënt. Er is zeer laagdrempelig overleg en alle afdelingen zijn optimaal gemotiveerd. Voorbeelden zijn de mammapolikliniek en het gastro-intestinaal centrum Amsterdam; GIOCA). Binnen het GIOCA zijn de volgende tumorspecifieke werkgroepen actief; hepatocellulair carcinoom, colorectaal carcinoom, oesofagus-maagcarcinoom, hepato-pancreato-biliare (HPB) carcinomen (leverkanker, galblaaskanker, galwegkanker en alvleesklierkanker) en de neuro-endocriene tumoren (NET)

Door de patiënt centraal te stellen in het (diagnostisch) proces krijgt de patiënt alle kennis en kunde rondom zich heen georganiseerd. Dit geeft een snelle toegang tot de polikliniek en na in principe 1 dag een diagnose en behandelplan. Er worden momenteel ongeveer 1200 nieuwe patiënten per jaar gezien op de GIOCA polikliniek en ongeveer 300 nieuwe patiënten met een afwijking aan de mamma.

Kenmerken binnen de chirurgische oncologie afdeling van de chirurgie zijn snelle toegang, optimale zorg, snelle behandeling en concentratie van kennis en kunde van alle benodigde specialismen met als doel optimale zorg voor en rondom de patiënt en diens naasten. Het team van GIOCA verpleegkundigen draagt zorg voor de coördinatie van zorg en persoonlijke (medische) begeleiding en zijn 1e aanspreekpunt voor de patiënt.

Mammapolikliniek
 De polikliniek specifiek voor afwijkingen aan de mamma/borst heeft een volledige samenwerking met de groep uit het Flevoziekenhuis te Almere. Er worden nieuwe patiënten gezien op de polikliniek in het AMC en op de polikliniek in het Flevoziekenhuis. Op beide locaties wordt volgens hetzelfde protocol gewerkt. Er is sneldiagnostiek aanwezig voor een snelle geruststelling, dan wel het vaststellen van een diagnose.

De mammachirurgen van het Flevoziekenhuis en AMC werken over en weer over beide locaties. In principe vinden alle operaties aan de borst plaats in het Flevoziekenhuis door de ‘eigen’ chirurg van de patiënt met dien verstande, dat als er logistiek ruimte is het team het overneemt na overleg met de patiënt. De nazorg van de oorspronkelijke AMC patiënt vindt weer plaats in het AMC op de mammapolikliniek. In het AMC vinden alleen ingrepen aan de borst plaats bij patiënten die latex allergie hebben, of een voorgeschiedenis hebben waardoor de anesthesie niet plaats kan vinden in het Flevoziekenhuis, of de aanpalende specialisten in het AMC aanwezig zijn.

De laatste groep patiënten die in het AMC geopereerd worden zijn de patiënten die een complexe reconstructie nodig hebben na de mammachirurgie. De minder complexe reconstructies vinden plaats zowel in het Flevoziekenhuis als in het AMC. Op beide locaties is een vast team plastisch chirurgen. Voor het verwijderen van de tumor dan wel de borst zijn de gekwalificeerde chirurgen uit beide ziekenhuizen verantwoordelijk en uitvoerend.

Het team van mammacare/GIOCA verpleegkundigen draagt zorg voor de coördinatie van zorg en persoonlijke (medische) begeleiding en zijn 1e aanspreekpunt voor de patiënt.