Midcarpale instabiliteit

Deze tekst informeert u over midcarpale instabiliteit. Wat is midcarpale instabiliteit en wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

De pols en midcarpale instabiliteit
De pols is een complex gewricht, opgebouwd uit 8 polsbotjes, 26 ligamenten (banden) en 23 pezen. De pezen stabiliseren de pols, ze ondersteunen de pols als een soort teugels tijdens het gebruik van de hand. Ze lopen rondom de pols en gaan over in de spieren van de onderarm. Het plaatje hieronder toont links de polsbotjes en rechts de ligamenten.

De pols is een zeer beweeglijk gewricht dat tegelijk grote krachten kan weerstaan. Bij beweging van de pols volgen de 8 polsbotjes onderling een vast patroon. In het geval van een midcarpale instabiliteit is dit vaste patroon verstoord. Deze verstoring is deels het gevolg van slapte van de ligamenten maar vooral een gebrek aan stabiliteit door het onvoldoende aanspannen van de spieren/pezen.

Midcarpale instabiliteit wordt vastgesteld aan de hand van:

 • lichamelijk onderzoek
 • röntgenfoto's
 • een speciale polsvideo onder doorlichting

Een midcarpale instabiliteit gaat vaak gepaard met een zogenaamde catch-up-clunc van de pols. Dit 'verschieten' gebeurd als een zijwaartse beweging richting de pinkzijde van de hand gemaakt wordt. Het uit zich in een doffe klik en/of pijn. Echter, deze catch-up-clunc is niet altijd aanwezig. Ook kunt u het gevoel hebben dat de pols blokkeert.

Behandeling

De mogelijkheden om de slappe banden bij een midcarpale instabiliteit te behandelen zijn beperkt. De behandeling is daarom bij voorkeur niet chirurgisch, maar bestaat uit fysiotherapie om de paols actief te stabiliseren.

Het doel van de fysiotherapie is:

 • pijnvermindering
 • verbetering van de belastbaarheid en inzetbaarheid van de arm en pols

De behandeling kan bestaan uit:

 1. adviezen en instructie
 2. oefentherapie
 3. spalk- of brace-therapie

1. Adviezen en instructie

Een fysiotherapeut helpt u bewust te worden van:

 • de houding van de pols
 • compenserende bewegingen
 • pijn provocerende werkzaamheden

Met name bij zwaardere werkzaamheden kunt u uw pols het beste in een rechte positie houden. Dit houdt in dat het middenhandsbeentje van de middelvinger in het verlengde van de onderarm staat (zie figuur 1 en 2). Ook raden wij u aan zo min mogelijk op de vlakke hand(en) te steunen.

2. Oefentherapie

Bij een persoon met midcarpale instabiliteit kunnen de te slappe polsbandjes niet getraind worden! De stevigheid van de aangedane pols is alleen te verbeteren, door het versterken van de spieren in de onderarm (het spierkorset) en door het verbeteren van de aansturing van de aangedane pols/hand. Ondanks de pijnklachten start u met oefentherapie. Natuurlijk worden de oefeningen zoveel mogelijk binnen uw pijngrens uitgevoerd. Tijdens de totale behandeling voert de fysiotherapeut de belasting op en bouwt de oefeningen steeds verder uit.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het oefenprogramma verwijzen wij naar het boekje: 'Oefentherapie voor chronische polsklachten'.

3. Spalk- of brace-therapie

Het kan zinvol zijn de betreffende pols bij belastende werkzaamheden te ondersteunen met een spalk of een brace. Dit dient echter altijd samen te gaan met een duidelijk advies ten aanzien van het soort werkzaamheden en de duur dat de brace gedragen wordt. Overmatig gebruik van een spalk of brace moet beperkt worden, om zwakte van het spierkorset te voorkomen.
Aandachtspunten bij een spalk/brace:

 • gewenste lokalisatie en mate van immobilisatie
 • goede passing! (juiste maat, comfort)
 • gemak (vlot en zelfstandig aan en uit te trekken)
 • geschikt voor betreffende werkzaamheden (nat/droog? zwaar? vies?)
 • vergoeding door de betreffende verzekering (nagaan bij verzekering of orthopedische instrumentmakerij)

Het is ook mogelijk dat we de pols ondersteunen met een spalk/brace van thermoplastisch materiaal, light-cast of leer. Deze worden op maat gemaakt door de gipskamer, de ergotherapie (afdeling Revalidatie) of de orthopedische instrumentmakerij.

Tot slot

Het boekje 'Oefentherapie voor chronische polsklachten' is te bestellen via de internetsite van het AMC, via de volgende link:

https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/Plastische-reconstructieve-en-handchirurgie/Plastische-reconstructieve-en-handchirurgie/Bestellen-boekje-oefentherapie.htm


Plastische-, Reconstructieve- en Handchirurgie / Patiëntenvoorlichting

Laatste wijziging: 14 april 2014 10:08