Revalidatiegeneeskunde

Het medisch specialisme Revalidatiegeneeskunde richt zich op het behandelen van de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes of ongeval. Het doel van de behandeling is het dagelijks handelen en maatschappelijk functioneren te verbeteren. Ook leert de afdeling patiënten om te gaan met blijvende gevolgen, wanneer herstel niet meer mogelijk is.

Aandachtsgebieden
De afdeling Revalidatie van het AMC legt zich toe op de behandeling van spierziekten, gevolgen van beroerte, diabetische voetafwijkingen, aandoeningen van hand en pols, en gevolgen van orgaanaandoeningen. De afdeling is verder gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met diverse aandoeningen.

De afdeling kent drie gespecialiseerde behandelteams waarin alle zorgactiviteiten zijn ondergebracht. Het gaat om het Neuroteam, het Ortho-traumateam en het Kinderteam. De zorg van de behandelteams omvat de poliklinische revalidatiebehandeling, de consultatie en inzet van behandelaars op alle klinische afdelingen evenals de inzet van paramedici bij spreekuren van andere specialismen in de polikliniek.

Neuroteam
Dit team legt zich toe op spierziekten en verworven hersenletsels. Verder worden patiënten uit de regio gezien met veelvoorkomende neurologische aandoeningen. Specialistische deskundigheid is aanwezig op de volgende gebieden:

 • Het postpoliosyndroom (PPS) en andere gevolgen van polio
 • Amyotrofische laterale sclerose (ALS) en andere motor neuron ziekten
 • Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN)
 • Orthesiologie bij spierziekten en andere oorzaken van spierzwakte
 • Cerebrovasculair accident (beroerte) en andere vormen van verworven hersenletsel
 • Behandeling met botulinetoxine van spasticiteit


Ortho-traumateam
Dit team richt zich op het bewegingsapparaat en de gevolgen van orgaanziekten. Verder worden patiënten uit de regio gezien met diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat en patiënten na amputatie voor prothesiologie. Het team is gespecialiseerd in:

 • Hand- en polsaandoeningen
 • Diabetische voet en conditieverbetering van diabetespatiënten
 • Gevolgen van ernstige trauma’s
 • Gevolgen van langdurige IC-opname
 • Hartrevalidatie
 • Longrevalidatie


Kinderteam

Dit team legt zich toe op de behandeling van kinderen. Ook worden kinderen uit het Emma Kinderziekenhuis AMC gezien met een variëteit aan aandoeningen. Specialistische deskundigheid is aanwezig op de volgende gebieden:

 • In ontwikkeling bedreigde zuigelingen en baby’s
 • Hersenverlamming (cerebrale parese), in het bijzonder spasticiteit van de arm
 • Gevolgen van vroeggeboorte (prematuritas)
 • Neuromusculaire aandoeningen
 • Aangeboren aanlegstoornissen van de arm en hand
 • Late gevolgen van kanker op kinderleeftijd
 • Spierziekten
 • Spina bifida