Traumatologie

Traumatologie houdt zich bezig met mensen die door een verkeers- of bedrijfsongeval of een ander ongeval, een misdrijf, aanslag of ramp letsel hebben opgelopen. Vaak gaat het om ernstig en gecompliceerd letsel.

Traumakamer
De Traumatologie van het AMC beschikt over zeer moderne faciliteiten. Op de Spoedeisende hulp (SEH) is een traumakamer – ook wel shockroom genoemd - ingericht met de modernste technische snufjes. Zo is er een verrijdbaar CT-scanapparaat. Daarmee kunnen interne verwondingen snel worden opgespoord zonder dat de patiënt hoeft te worden verplaatst.

Traumacentrum

Het AMC is een van de elf traumacentra in Nederland. De traumatologen van de afdeling Chirurgie werken ook in het traumacentrum en bemensen, samen met anesthesisten, de traumahelikopter. Het traumacentrum is onderdeel van SpoedZorgNet: een samenwerkingsnetwerk van ziekenhuizen waarin traumazorg aan ongevalslachtoffers is geregeld in het gebied ten oosten en noordoosten van Amsterdam. De minister van VWS heeft het traumacentrum van het AMC aangewezen als coördinator van dit netwerk.