Vaatchirurgie

Vaatchirurgie is een subspecialisme van de chirurgie. Het houdt zich bezig met de behandeling van afwijkingen aan de slagaders en aders in het hele lichaam, met uitzondering van hoofd en hart.

Universitaire medische centra hebben elk hun eigen specialisaties. Het AMC is met name gespecialiseerd in de behandeling van aneurysma’s (verwijding van een bloedvat), vernauwingen in de halsslagader, verstoppingen in de beenslagaders (etalagebenen), het aanleggen van shunts voor dialyse en de behandeling van spataders.

Hiernaast hebben de vaatchirurgen in het AMC specifieke deskundigheid in de endovasculaire behandeling (met stents via de lies) van patiënten met een aneurysma van de aorta in de buik of borstkas, met aangeboren vaatafwijkingen, en met de ziekte van Marfan. De vaatchirurgen doen tevens niertransplantaties.

De vaatchirurgie kent veel raakvlakken met andere specialismen. Zo wordt er samengewerkt met neurologen, nefrologen, vasculair geneeskundigen, internisten, cardiologen, thoraxchirurgen en plastisch chirurgen.