Verloskunde

Universitaire medische centra hebben elk hun eigen specialisatie. De onderafdeling Verloskunde van het AMC is toonaangevend als het gaat om hypertensieve zwangerschapscomplicaties en vroeggeboorte. Bij de prenatale diagnostiek ligt het zwaartepunt op congenitale hartafwijkingen en dysmorfologieën.  Het AMC levert topreferente zorg op deze gebieden. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben.

High Care
De onderafdeling Verloskunde beschikt over een Obstetric High Care (OHC) afdeling. Deze gespecialiseerde afdeling zorgt voor ernstig zieke zwangeren en voor zwangeren van wie de zwangerschap wordt bedreigd (b.v. door vroeggeboorte voor 32 weken zwangerschapsduur). Het betreft met name de opvang en de behandeling van vrouwen met ernstige pre-eclampsie en het HELLP-syndroom, waarbij hoge bloeddruk, stoornissen in het functioneren van de lever, de nieren en de bloedstolling aan de orde zijn. Zowel de gezondheid van de moeder als die van haar ongeboren kind worden hierdoor bedreigd.

Prentale diagnostiek
De onderafdeling Verloskunde beschikt ook over een goed uitgeruste sectie waar alle onderdelen van prenatale screening, prenatale diagnostiek en eventueel prenatale therapie worden toegepast (de sectie Prenatale Diagnostiek). Het gaat om algemeen en gespecialiseerd echoscopisch onderzoek, vlokkentesten, vruchtwaterpuncties en eventueel navelstreng-puncties. De regionale organisatie van prenatale screening (Down screening met nekplooi-meting en serumonderzoek en het structureel echoscopisch onderzoek) wordt vanuit het AMC georganiseerd.