Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

Verwijsprocedure

Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden.

De patiënt belt of e-mailt met het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV). Naar aanleiding van dit gesprek ontvangen de patiënt en partner (indien van toepassing) vragenlijsten per post of email. Als het CVV de vragenlijsten heeft ontvangen wordt er een afspraak gemaakt en opgestuurd per post. Indien er informatie ontbreekt ontvangt de patiënt een verzoek om deze informatie te sturen.

Bijzonderheden verwijsprocedure: 2 verwijsbrieven nodig en emailadres
Er zijn 2 verwijsbrieven nodig: 1 voor de vrouw en 1 voor haar partner. Zonder een verwijsbrief voor de partner kunnen wij geen afspraak geven. Mocht u als verwijzer 1 verwijsbrief maken, dan is het belangrijk dat de gegevens van de partner hierin volledig zijn opgenomen (naam, initiaal, geboortedatum, adres en bij voorkeur BSN). Mochten er 2 losse verwijsbrieven zijn gemaakt, graag in of op de verwijsbrieven de gegevens van beiden noteren zodat wij deze aan elkaar kunnen koppelen. Wij verzoeken u om het emailadres van de vrouw of man in de verwijsbrief op te nemen; dit versnelt het proces aanzienlijk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bijzonderheden: spoed fertiliteitspreservatie

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde heeft speciale aandacht voor spoed fertiliteitspreservatie bij jonge jongens, mannen en vrouwen voorafgaand aan een (kanker) behandeling. Verwijzers nemen direct contact op met de dagsupervisor (020-5669111, vragen naar dienstsein CVV). Bij vrouwen is het van groot belang dat zij zo tijdig mogelijk verwezen worden. Het moment waarop een IVF stimulatie voor het invriezen van eicellen of embryo's kan beginnen is namelijk sterk afhankelijk van de menstruatiecyclus.

Wij verzoeken verwijzers dan om vrouwen die de anticonceptiepil slikken te adviseren deze NIET te stoppen, maar door te slikken zonder stopweek, ook in het geval van borstkanker.

Wij vragen verwijzers de eerste dag van de laatste menstruatie door te geven aan de dagsupervisor zodat direct overleg kan plaatsvinden of er voldoende tijd is voor een IVF stimulatie voorafgaand aan de chemotherapie.

Mogelijke onderzoeken en behandelingen

Een overzicht van de mogelijkheden in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde vindt u onder de patiëntinformatie van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde.

Second opinion

Patiënten zijn welkom voor een second opinion. Het CVV vraagt de verwijzer hiervoor aanvullende informatie toe te sturen. Graag in overleg.

Wachttijden


We doen ons best uw patiënt zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kan hij/zij niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per oktober 2017 (tenzij expliciet anders aangegeven).

De poliklinische toegangstijden zijn actuele wachttijden.
Onder toegangstijd voor een poliklinisch consult wordt verstaan het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

De operatieve wachttijden zijn retrospectief. Zij zijn berekend door per behandeling de mediaan te nemen van de wachttijd van de afgesloten DBC-zorgproducten van de afgelopen drie maanden.

Datum laatste actualisatie getoonde wachttijden: 10 oktober 2017


Wordt u verwezen voor een eerste afspraak, dan duurt het langer dan 2 dagen voordat wij uw verwijzing in behandeling kunnen nemen. Het is belangrijk dat zowel de vrouw als haar partner (indien van toepassing) verwezen worden. Zonder dubbele verwijzing kunnen wij u geen afspraak geven.

Wachttijd voor eerste bezoek Drie maanden
KID* Lange wachttijd i.v.m. tekort aan donoren.
IUI Geen wachttijd
IVF/ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
Zoek-ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
MESA en/of TESE operatie** Twee maanden wachttijd
Eicelvitrificatie (geen spoed) Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
IVF-ICSI-behandeling ten behoeve van PGD** Drie maanden

*) na verwerking van uw inschijving tot start behandeling.

**) Dit geldt indien alle voorbereidingen voor de MESA en/of TESE operatie of PGD-behandeling zijn afgerond.

Overlegnummer bij spoed:
020 - 566 9111 (vragen naar dienstsein CVV)

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 4287

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Faxnummer:
020 - 5669209

Schriftelijke correspondentie:
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
AMC - Q3-119
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

E-mail:
CVV