Keel-, Neus- en Oorheelkunde (Algemeen)

Verwijsprocedures voor Algemene KNO

Voordat een eerste afspraak gemaakt kan worden is het noodzakelijk dat wij in het bezit zijn van een verwijsbrief. Na ontvangst van de verwijsbrief worden de gegevens beoordeeld en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met de patiënt op voor het maken van een afspraak. Om de patiënt te kunnen bereiken is het belangrijk dat in de brief het juiste adres en telefoonnummer staan.

  • Reguliere verwijzing: Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden.
  • Voorrangsverwijzing (de patiënt moet binnen twee weken worden gezien): de verwijzer neemt zelf contact op via het overlegnummer huisartsen om met de dienstdoende specialist een afspraak te maken.
  • Spoedverwijzing (de patiënt moet vandaag of morgen worden gezien): telefonisch overleg met de dienstdoende specialist.

Verwijzingen specialistische spreekuren:
Audiologisch centrum
Allergologie

CI-team
Foniatrie/Logopedie
Kinderlaryngologie
Rhinologie
Rhinologie/longen
Otologie


Second opinion
Voor een second opinion kunt u uf uw patiënt de medische gegevens opsturen naar de polikliniek. Uw patiënt krijgt dan een schriftelijke oproep voor een afspraak.

Wachttijden


We doen ons best uw patiënt zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kan hij/zij niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per december 2017 (tenzij expliciet anders aangegeven).

De poliklinische toegangstijden zijn actuele wachttijden.
Onder toegangstijd voor een poliklinisch consult wordt verstaan het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

De operatieve wachttijden zijn retrospectief. Zij zijn berekend door per behandeling de mediaan te nemen van de wachttijd van de afgesloten DBC-zorgproducten van de afgelopen drie maanden.

Datum laatste actualisatie getoonde wachttijden: 6 december 2017


A. Wachttijden polikliniek

9. Polikliniek Keel-, neus en oorheelkunde: 21 dagen

1. Polikliniek Allergologie: 84 dagen

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

C. Wachttijden behandeling

2. Tonsillectomie en/of adenotomie (neus- en/of keelamandelen): 56 dagen

28. Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot: "onvoldoende waarnemingen"

30. Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes: 36 dagen

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 2888

Spoednummer:
Bel 020 - 566 9111 en vraag naar de dienstdoende arts.

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam