Klinische Genetica

Verwijsprocedure:

  • Reguliere verwijzing: Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden.
  • Overleg: de verwijzer neemt zelf contact op met de dienstdoende arts/ genetisch consulent via het overlegnummer.
  • Spoedverwijzing: alleen na telefonisch overleg met de dienstdoende arts/ genetisch consulent via het spoednummer.

Bij te voegen informatie

Bij verwijzing dient minimaal een korte medische voorgeschiedenis, een actuele medicatielijst, en een heldere vraagstelling aanwezig te zijn. Daarnaast ontvangen wij graag kopieën van de brieven van eerder over hetzelfde probleem geconsulteerde specialisten en verslagen van eerder verricht aanvullend onderzoek.
Na ontvangst van de verwijsbrief en eventueel aanvullende gegevens krijgt de patiënt een brief met afspraak thuisgestuurd.

Wachttijden


Prenatale diagnostiek: Geen wachttijd*

Richttijd meeste andere onderzoeken: circa 8 weken

*) Voor prenataal onderzoek geldt dat de patiënt zo snel mogelijk geholpen wordt. Het is zeer wel mogelijk dat de patiënt de bevestiging van de afspraak/verwijzing nog niet per post heeft ontvangen op de dag van de afspraak.

DNA-diagnostiek en chromosomenonderzoek
Op het DNA-diagnostiek laboratorium en het diagnostisch cytogenetisch laboratorium van de afdeling klinische genetica vindt DNA-diagnostiek en chromosomenonderzoek plaats.

Downloads:


Algemeen telefoonnummer:
020 – 566 5281

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.

Overleg-/ spoednummer:
020 - 566 5281

Faxnummer:
020 - 891 3701

Emailadres:
Secretariaat

Schriftelijke correspondentie:
Academisch Medisch Centrum
Polikliniek Klinische Genetica
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam