Laboratorium Genetische Metabole Ziekten

Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden.

Er zijn drie verschillende aanvraagformulieren: voor basis- en tumordiagnostiek, enzymdiagnostiek of DNA-diagnostiek. U kunt aanvraagformulieren en materiaal via de post versturen naar het Laboratorium Genetische Metabole Ziekte. Verstuur het materiaal bij voorkeur via een koerier.

Koerier:
Laboratorium Genetische Metabole Ziekten (F0-132)
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Gewone post:
Laboratorium Genetische Metabole Ziekten (F0-132)
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Let op:

  • Materiaal dient maandag t/m donderdag binnen de openingsuren op het laboratorium aan te komen. Op vrijdag voor 12.00 uur, anders kunnen wij niet garanderen dat het materiaal nog verwerkt kan worden;
  • In geval van spoed: neem eerst contact op met een medewerker bij het laboratorium;
  • Stuur alle relevante correspondentie met ons laboratorium mee met het materiaal;
  • Voor neonatale en prenatale testen dient u eerst contact op te nemen met het laboratorium.

AanvraagformulierenAnalysepakket

Wachttijden en condities

De doorlooptijden en condities (afname, verzending) per test kunt u vinden op de website van Laboratorium Genetische Metabole Ziekten.

Contactpersonen

Afdelingshoofd
Prof. Dr. R.J.A. Wanders

Basis- en Tumordiagnostiek
Drs. N.G.G.M. Abeling - Klinisch Chemicus EMZ
Dr. F.M. Vaz - Klinisch Chemicus EMZ
Dr. W. Kulik – Laboratorium Specialist Klinische Genetica

Enyzmdiagnostiek
Prof. dr. R.J.A. Wanders - Laboratorium Specialist Klinische Genetica
Dr. A.B.P. van Kuilenburg - Laboratorium Specialist Klinische Genetica
Dr. S. Ferdinandusse - Laboratorium Specialist Klinische Genetica
Dr. M.S. Ebberink - Laboratorium Specialist Klinische Genetica i.o.

DNA-diagnostiek
Dr. H.R. Waterham - Laboratorium Specialist Klinische Genetica
Dr. S. Ferdinandusse - Laboratorium Specialist Klinische Genetica
Dr. M.S. Ebberink - Laboratorium Specialist Klinische Genetica i.o.

Algemeen telefoonnummer/
Overlegnummer:

020 - 566 5393

E-mail:
Basis- en Tumordiagnostiek:
gmz_metab@amc.nl

Enzymdiagnostiek:
gmz_enzym@amc.nl

DNA-diagnostiek:
gmz_dna@amc.nl

Faxnummer:
020 - 6962596

Openingstijden laboratorium:
Maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur

Schriftelijke correspondentie:
Laboratorium Genetische Metabole Ziekten (F0-132)
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam