Lyme centrum

Het Amsterdams Multidisciplinair Lyme Centrum (AMLC) betreft een academische samenwerking tussen de afdelingen infectieziekten, medische microbiologie, neurologie, dermatologie, kinderinfectieziekten, psychiatrie en reumatologie in het AMC voor betere zorg voor patiënten met een verdenking op de ziekte van Lyme. Sinds 2014 is er ook een samenwerking tussen het AMLC en de poli voor somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) van het VUmc. Gelet op de toestroom aan patiënten dient het AMLC in de regel als een secundair centrum voor huisartsen uit de regio en als een tertiair centrum voor specialisten uit den lande. Huisartsen buiten de regio kunnen een verwijzing insturen welke zal worden beoordeeld. Echter, alleen als er duidelijk sprake is van een medische noodzaak en academische meerwaarde, dan wordt een patiënt opgeroepen voor een afspraak.

Het kan dus voorkomen dat een verwijzing niet wordt gehonoreerd. Het verdient aanbeveling dit als zodanig ook met de patiënt te bespreken. Voor minimale vereisten aan een verwijzing zie onder.

Verwijsprocedure:

  • Reguliere huisartsenverwijzing: In de regel kunnen alleen huisartsen uit de regio verwijzen naar het AMLC. Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden of u kunt uw verwijzing met bijgevoegde relevante correspondentie, uitslagen of andere informatie faxen of emailen. De verwijzing wordt centraal beoordeeld. Mocht er een indicatie zijn voor verwijzing, dan wordt de patiënt opgeroepen voor een afspraak met een door ons aangewezen specialist. In sommige gevallen zullen wij u om additionele informatie verzoeken.
  • Reguliere specialistenverwijzing: Specialisten uit het hele land kunnen verwijzen naar het AMLC. U kunt uw verwijzing met bijgevoegde relevante correspondentie, uitslagen of andere informatie faxen of emailen. De verwijzing wordt centraal beoordeeld. Mocht er een indicatie zijn voor verwijzing, dan wordt de patiënt opgeroepen voor een afspraak met een door ons aangewezen specialist. In sommige gevallen zullen wij u om additionele informatie verzoeken.
  • Overleg: de verwijzer neemt contact op met het AMLC via het overlegnummer. Ook kan de verwijzer per email contact opnemen.
  • Spoedverwijzing: de verwijzer neemt contact op met het AMLC, waarna deze wordt doorverbonden met de dienstdoende specialist naar keuze.
  • Gebruik het email adres nooit voor acute of semi-acute zaken, omdat we niet kunnen garanderen dat deze tijdig gelezen zal worden.

Minimale vereisten verwijzing:

  • Gegevens huisarts of specialist (Naam, Praktijk/Ziekenhuis, Adres, Telefoon, Email).
  • Gegevens patiënt (Naam, Geboortedatum, Adres, Telefoon, Verzekeringsgegevens).
  • Reden van verwijzing, bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek en vraagstelling
  • Aanvullende uitslagen (algemeen bloedonderzoek, Borrelia serologie, Borrelia PCR, beeldvorming, etc) bijvoegen (als bijlage).
  • Relevante correspondentie van andere artsen – aangaande de huidige of relevante ziekte episoden - bijvoegen (als bijlage).


Second of third opinion:
Hetzelfde als de reguliere specialistenverwijzing. Graag vermelden dat het een tweede of derde mening betreft.

Wachttijden:
De polikliniek wordt zeer druk bezocht, wij streven naar zo kort mogelijke wachttijden. Desalniettemin is de wachttijd doorgaans enkele weken. Indien er een medische indicatie is voor consulatie op kortere termijn, graag telefonisch intercollegiaal overleg.

Onderzoek:
Het kan voorkomen dat uw patiënt wordt gevraagd te participeren in wetenschappelijk onderzoek of (mede) wordt gezien door assistenten in opleiding of co-assistenten. Meerdere klinische studies, al dan niet in samenwerking met andere nationale en internationale universiteiten of instituten, worden opgezet in het AMLC. Voor meer informatie kijk op de onderzoekspagina.

Contactpersonen:
Infectieziekten : Dr JWR Hovius. Bij afwezigheid Dr M van Vugt.
Neurologie: Dr MC Brouwer. Bij afwezigheid Prof dr D van de Beek.
Dermatologie: Drs MV Starink. Bij afwezigheid Prof Dr HJC de Vries.
Reumatologie: Dr SW Tas.
Medische microbiologie: Dr L Spanjaard.

Extra informatie over Borrelia miyamotoi in Nederland

Naar aanleiding van de berichtgeving rond de casus van een patiënt met Borrelia miyamotoi (Lancet, AMC) willen het AMC en het RIVM de volgende toevoeging voor artsen geven.

De patiënt waarbij de Borrelia miyamotoi werd aangetoond had een sterk verzwakt immuunsysteem. De gevolgen van een infectie met deze 'nieuwe'bacterie voor mensen met een normaal functionerend immuunsteem zijn onduidelijk. Uit kleinschalige onderzoeken uit Rusland en de Verenigde Staten blijk dat mensen twee weken na een tekenbeet koorts kunnen krijgen.

Daarmee lijkt er enige overlap te zijn met de verschijnselen van de ziekte van Lyme (veroorzaakt door Borrelia burgdorferi) maar zonder het chronische karakter. Net als bij de ziekte van Lyme is het waarschijnlijk dat niet alle besmette personen daadwerkelijk ziek worden. Meer onderzoek is nodig om hier meer duidelijkheid over te geven.

Bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem en ontsteking van hersenen en hersenvliezen (en wellicht ook andere neurologische verschijnselen) die zijn blootgesteld aan teken, is het aan te raden naast de ziekte van Lyme ook een infectie met B. miyamotoi te overwegen. Beide ziekten zijn met dezelfde antibiotica te behandelen.

Zowel het RIVM als AMC werken hieraan. De ziekte is relatief nieuw en daarom ontbreken goede gevalideerde serologische testen. Wel is de bacterie aan te tonen met verschillende moleculaire testen (PCRs) in bijvoorbeeld teken, bloed en hersenvocht van patiënten. Deze testen zijn gebruikt om de diagnose te stellen in de beschreven patiënt. Het is belangrijk te vermelden dat uitgebreidere klinische validatie voor deze diagnostische testen nog nodig is.

Wanneer een arts hierover wil overleggen, is het mogelijk om contact op te nemen met het AMC of het RIVM.

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 2694

Overlegnummer:
Dit telefoonnnummer is terug te vinden in het blad 'spreekbuis'.


Faxnummer:
020 - 566 3593

Email:
lyme@amc.uva.nl