Mens en Arbeid

Voor wie?
Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch specialisten kunnen de Polikliniek Mens en Arbeid benaderen en patiënten met complexe arbeidsgebonden aandoeningen verwijzen. Ook bedrijven kunnen met de Polikliniek Mens en Arbeid een contract sluiten om hun medewerkers aanvullende zorg te bieden, gericht op het vaststellen van beroepsziekten en/of de belastbaarheid voor werk.

Verwijsprocedure
In dit contactformulier kunt u kort aangeven waarvoor u overweegt de Polikliniek Mens en Arbeid in te schakelen. Een arbeidsgeneeskundig consulent neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden door te spreken.

Wanneer u al weet bij welke discipline de patiënt die u wilt verwijzen thuishoort, kunt u ook het verwijsformulier invullen.

E-consult
Gebruik het digitale formulier om uw vraag aan de beroepsziektespecialist te formuleren. Stel uw vraag >>


Bijzonderheden
De zorg van de Polikliniek Mens en Arbeid wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. Daarom moet de patiënt altijd via de bedrijfsarts met de werkgever in kwestie overleggen over de financiering.

Wachttijd
De beroepsziektespecialist van de Polikliniek Mens en Arbeid neemt zo snel mogelijk na de verwijzing contact met u op. Omdat de Polikliniek Mens en Arbeid in de meeste gevallen een beroep doet op artsen uit verschillende ziekenhuizen, zijn we afhankelijk van de wachttijden van die specialismen.

Contactpersonen
De heer J. Bakker
De heer H.L.J. Bartstra
De heer T. Brand
Mevrouw G. de Groene
De heer dr. P. Kuijer
De heer J. Sibers
De heer B. Sorgdrager

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 3801
elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Mens en Arbeid
AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam