Verwijsprocedure fertiliteitslaboratorium

Semenanalyse

De verwijzer schrijft een aanvraagformulier sperma-onderzoek waarna de patiënt zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 10:00 uur bij het fertiliteitslaboratorium terecht kan. Op de achterkant van dit formulier vindt u meer informatie.

Het invriezen van sperma (fertiliteitspreservatie)

Patiënten die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het invriezen van sperma moeten eerst telefonisch aangemeld worden, waarbij achtereenvolgens vermeld dienen te worden:

  • naam;
  • geboortedatum;
  • indicatie;
  • medicijngebruik;
  • mobiliteit;
  • ziekenhuis;
  • naam en telefoonnummer behandelend arts.

De afspraak kan gemaakt worden voor maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur. Wanneer de patiënt komt neemt deze een aanvraagformulier sperma-onderzoek van de behandelende arts of diens plaatsvervanger mee.

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in het protocol verwijzer cryopreservatie semen en in de patiënteninformatie die u aan de patiënt kunt geven. Het is belangrijk dat de patiënt hier van tevoren van op de hoogte is gesteld.

Voor overige aanvragen of informatie kan de verwijzer telefonisch contact opnemen met het Fertiliteitslaboratorium.

Wachttijden

Er zijn geen wachttijden voor het fertiliteitslaboratorium.

Downloads:

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 3090

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

E-mail: fertlab@amc.nl

Schriftelijke correspondentie:
Fertiliteitslaboratorium (Q4)
Centrum Voor Voortplantingsgeneeskunde
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1100 DD Amsterdam