Verwijzen naar het AMC

Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden. Alle specialistische verwijzingen lopen via het algemeen verwijsformulier.

Snel naar:

Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via de polikliniek. De patiënt ontvangt hierover telefonisch en/of schriftelijk bericht.

Voorrangs-/spoedverwijzing: telefonisch overleg via het spoed/overlegnummer (huisartsenlijn).

Second opinion

Graag in de verwijzing vermelden dat het om een second opinion gaat. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, dan verzoeken wij u die mee te sturen.

Overleg

U kunt, als u beschikking heeft over Secure Mail, via een beveiligde verbinding mailen over patiënten en medisch inhoudelijke gegevens uitwisselen met AMC-medewerkers.


Verwijzen voor huisartsen
Verwijzen voor huisartsen
Verwijzen voor specialisten
Verwijzen voor specialisten