Verwijzersnetwerken

HAG-net-AMC
Een netwerk waar permanent patiëntengegevens worden geregistreerd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het bredere HAG-desk-AMC bevordert de deskundigheid van huisartsen en specialisten onder meer via samenwerkingsprotocollen. Meer over HAG-desk vindt u hier.

EDIFACT
Het AMC verstuurt de volgende edifact berichten
- Laboratorium berichten
- Röntgenuitslagen
- Brieven
- Mutatieberichten

Om deze berichten te ontvangen kunt u contact opnemen met Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam
Klachten en vragen met betrekking tot de berichtendienst in eerste instantie neerleggen bij de helpdesk van E.novation Zorgmail: customersupport@enovation.nl of tel: 010- 2881664.