Kinderen

We doen ons best uw patiënt zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kan hij/zij niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per oktober 2017 (tenzij expliciet anders aangegeven).

De poliklinische toegangstijden zijn actuele wachttijden.
Onder toegangstijd voor een poliklinisch consult wordt verstaan het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

De operatieve wachttijden zijn retrospectief. Zij zijn berekend door per behandeling de mediaan te nemen van de wachttijd van de afgesloten DBC-zorgproducten van de afgelopen drie maanden.

Datum laatste actualisatie getoonde wachttijden: 10 oktober 2017


Algemene kindergeneeskunde

A. Wachttijden polikliniek

10 Algemene Kindergeneeskunde: 18 dagen
10a Cardiologie: 46 dagen
10b Endocrinologie: 52 dagen
10c Gastro-enterologie: 21 dagen
10d Reumatologie: 14 dagen
10e Metabole ziekten: 7 dagen
10f Nefrologie: 7 dagen
10g Sociale pediatrie: 18 dagen

Cardiologie

A. Wachttijden polikliniek

10a. Cardiologie: 46 dagen

Chirurgie

Kinderchirurgie: 4 weken

Endocrinologie

A. Wachttijden polikliniek

10b. Endocrinologie: ca. 9 weken

Gastro-intestinaal

A. Wachttijden polikliniek

10c. Gastro-enterologie: 21 dagen

Hematologie

Trombose: 1 – 4 weken

Immunologie

Immunologie: 1 week

Klinische Genetica

Klinische Genetica: 9 weken

Longziekten

Longziekten: 3 weken

Metabole ziekten

Wachttijden polikliniek

10e. Metabole ziekten: 0 weken


Nefrologie

A. Wachttijden polikliniek

10f. Nefrologie: 1 week

Neonatologie

Neonatologie: 4 weken

Neurologie

Neurologie: 2 weken

Oncologie

Oncologie: 2 weken

Oogheelkunde

Oogheelkunde: 9 weken

Orthopedie

Kinderorthopedie: 3 weken

Plastische chirurgie

Plastische Chirurgie: 3 weken

Pulmonologie

Pulmonologie: 2 weken

Reumatologie

Wachttijden polikliniek

10d. Reumatologie: 2 weken

Urologie

Urologie: 1 week