Volwassenen

We doen ons best uw patiënt zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kan hij/zij niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per november 2017 (tenzij expliciet anders aangegeven).

De poliklinische toegangstijden zijn actuele wachttijden.
Onder toegangstijd voor een poliklinisch consult wordt verstaan het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

De operatieve wachttijden zijn retrospectief. Zij zijn berekend door per behandeling de mediaan te nemen van de wachttijd van de afgesloten DBC-zorgproducten van de afgelopen drie maanden.

Datum laatste actualisatie getoonde wachttijden: 8 november 2017


Geriatrie/Ouderengeneeskunde

A. Wachttijden polikliniek

11. Klinische Geriatrie: 10 dagen

Algemene Interne Geneeskunde

A. Wachttijden polikliniek

7. Interne Geneeskunde: 10 dagen
7a. Endocrinologie:28 dagen
7b. Nefrologie: De meeste patiënten worden binnen 42 dagen geholpen. De wachttijd is mede afhankelijk van de uitslag van eventuele onderzoeken, zoals bloedonderzoek.
7c: Immunologie:
7d: Infectieziekten: 14 dagen
7e: Hypertensie (hoge bloeddruk): 7 dagen
7f: Hematologie: 35 dagen


Plastische, reconstructieve en handchirurgie

A. Wachttijden polikliniek:

18. Plastische chirurgie: 7 dagen

C. Wachttijden behandeling

7. Borstvergroting: onvoldoende waarnemingen beschikbaar

8. Borstverkleining: onvoldoende waarnemingen beschikbaar

17. Operatieve behandeling van Dupuytren: 36 dagen

29. Buikwandcorrectie: onvoldoende waarnemingen beschikbaar
Voor de behandelingen Borstcorrectie en Buikwandcorrectie geldt dat de wachttijd hiervoor afhankelijk is van de machtiging die uw verzekeraar afgeeft.


Oncologie

Wij proberen om alle patiënten binnen 1 week na aanmelding te zien.

Bij spoedindicatie is de wachttijd korter. Neem in dat geval contact op met de polikliniek Medische Oncologie; tel. 020-566 20 96.

Revalidatie

A. Wachttijden polikliniek

21. Revalidatie: 23 dagen

a) Kinderen: 12 dagen

b) Volwassenen neurologische aandoeningen: 23 dagen

c) Volwassenen overig: 22 dagen

Verloskunde

A. Wachttijden polikliniek

6. polikliniek Verloskunde: 14 dagen
polikliniek Gynaecologie: 9 dagen
polikliniek Seksuologie: 35 dagen

6a. Oncologie: 14 dagen

6b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen

6c. Incontinentie voor de vrouw

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

C. Wachttijden behandeling

3. Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 33 dagen

4. Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 32 dagen

32. Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 31 dagen

36. Sterilisatie vrouw: onvoldoende waarnemingen beschikbaar

37. Operatieve behandeling stressincontinentie: onvoldoende waarnemingen beschikbaar

Infectieziekten

7d. Infectieziekten: 2 weken

Neurologie

A. Wachttijden polikliniek

14. Neurologie: 18 dagen

In geval van spoed zijn bovengenoemde wachttijden niet van toepassing.

Hemofiliebehandelcentrum

De wachttijd voor de polikliniek van het Hemofiliebehandelcentrum is miniem; over het algemeen kunt u binnen zeven werkdagen geholpen worden.

Prenatale Diagnostiek

Indien u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de Polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

Stoma, Continentie, Wond en Andrologie

Lekkage stoma: geen wachttijd
Andrologie: 2 weken
Catheriseren spoed: 1 week (2 werkdagen)
Controle-afspraak: 4 weken
Anders: 1 week

Chirurgie

A. Wachttijden polikliniek

Het AMC biedt zorg aan die door andere, niet academische ziekenhuizen niet geboden kan worden. Dit noemt men topklinische en/of topreferente zorg. Het AMC onderscheidt zich hierin van andere, algemene ziekenhuizen.

Patiënten die topklinische of topreferente zorg nodig hebben krijgen daarom voorrang. Het AMC heeft er hierdoor voor gekozen per 1 november 2013 een aantal aandoeningen uit de basiszorg niet meer te zien en te behandelen op polikliniek chirurgie van het AMC. Voor deze aandoeningen kunt u zich laten verwijzen naar een ander ziekenhuis:

- Varices (spataderen)
- Hernia inguinalis (liesbreuk)
- Hernia umbilicalis (navelbreuk)
- Lipoom/atheroom en andere zwellingen
- Hernia epigastrica (bovenbuiksbreuk)
- Hemorrhoiden (aambeien)
- Ingegroeide teennagel
- Clavus (eeltpit/eksteroog)
- Sinus pilonidalis

Wachttijden in het AMC:
3. Chirurgie: 3 dagen

3a. Vaatchirurgie: 17 dagen

3b. Gastro-enterologie: 16 dagen

3c. Mammapoli: 5 dagen

3d. Oncologie: 7 dagen

C. Wachttijden behandeling

1. Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën): 53 dagen

6. Operatieve verwijdering borstkanker: 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

10. Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel: 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

15. Operatieve verwijdering kanker van dikke darm: 33 dagen

18. Galblaasverwijdering: 25 dagen

24. Operatieve behandeling liesbreuk: 37 dagen

25. Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): 57 dagen

26. Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): 44 dagen

33. Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD: onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

38. Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene): 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

39. Behandeling spataderen (endovasculaire procedure): 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

De wachttijden verschillen per specialisme, maar ook per behandeling. De wachttijd kan ook variëren per specialist. Indien u de voorkeur heeft voor een bepaalde specialist kan dat betekenen dat de wachttijd langer is.

Als er sprake is van een kwaadaardige aandoening is de wachttijd ongeveer 1-2 weken. Voor kwaadaardige aandoeningen in het maag-darmkanaal verwijzen wij u naar polikliniek GIOCA.


Mens en Arbeid

De beroepsziektespecialist van de Polikliniek Mens en Arbeid neemt zo snel mogelijk na de verwijzing contact met u op. Omdat de Polikliniek Mens en Arbeid in de meeste gevallen een beroep doet op artsen uit verschillende ziekenhuizen, zijn we afhankelijk van de wachttijden van die specialismen.


Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde:
Voor onderzoeken varieert de wachttijd tussen 0 en 4 weken. Voor spoedonderzoeken is er geen wachttijd.


Pijnbestrijding

Polikliniek pijngeneeskunde: 63 dagen
Wachttijd tot behandelingen op het dagcentrum 2 tot 4 weken

Bovengenoemde wachttijd geldt niet voor spoedconsulten.

Vasculaire Geneeskunde

Polikliniek vasculaire geneeskunde: 1 week
Vasculair cholesterol: 6 weken

Cardiologie

A. Wachttijden polikliniek

2. Polikliniek Cardiologie algemeen: 21 dagen

Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Deze wachttijden zijn gebaseerd op de gemiddeld gerealiseerde wachttijden van de afgelopen drie maanden en vormen de basis voor de te verwachten wachttijd. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

B: Wachttijden behandeling

16. Dotterbehandeling: 1 dag

Endocrinologie en Metabolisme

7a. Endocrinologie en Metabolisme: 28 dagen


Longziekten

A. Wachttijden polikliniek

12. Longziekten: 37 dagen

12a. Oncologie: 15 dagen


Huidziekten

A. Wachttijden polikliniek

4. Dermatologie/huidziekten: 51 dagen
Venerologie: 2 dagen


Neurochirurgie

A. Wachttijden polikliniek

13. Neurochirurgie: 7 dagen

C. Wachttijden behandeling

12. Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom: 27 dagen

14. Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie): onvoldoende waarnemingen beschikbaar

34: Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing): onvoldoende waarnemingen beschikbaar


Hematologie

7f. Polikliniek Hematologie: 5 weken

Geneesmiddelenpoli

Geneesmiddelenpoli:    weken

Reizigersbureau/Travel Clinic

De wachttijd tot het vaccinatiebureau en de polikliniek Tropische ziekten is 1 week (0 tot 1 werkdag).

Vaatchirurgie

Polikliniek Vaatchirurgie: 17 dagen

PLEK/LATER

PLEK/LATER:       weken


Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

Wordt u verwezen voor een eerste afspraak, dan duurt het langer dan 2 dagen voordat wij uw verwijzing in behandeling kunnen nemen. Het is belangrijk dat zowel de vrouw als haar partner (indien van toepassing) verwezen worden. Zonder dubbele verwijzing kunnen wij u geen afspraak geven.

Wachttijd voor eerste bezoek Drie maanden
KID* Lange wachttijd i.v.m. tekort aan donoren.
IUI Geen wachttijd
IVF/ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
Zoek-ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
MESA en/of TESE operatie** Twee maanden wachttijd
Eicelvitrificatie (geen spoed) Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
IVF-ICSI-behandeling ten behoeve van PGD** Drie maanden

*) na verwerking van uw inschijving tot start behandeling.

**) Dit geldt indien alle voorbereidingen voor de MESA en/of TESE operatie of PGD-behandeling zijn afgerond.

Mammacare

Op de Mammapolikliniek is in principe binnen 3 weken (14 werkdagen) plaats voor een nieuwe patiënt. Binnen 2 weken (14 werkdagen) wordt een definitieve diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld.

Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen (SNIP)

Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen: 1 tot 2 weken

ALS-Centrum

In geval van spoed zijn bovengenoemde wachttijden niet van toepassing.

Cardiogenetica

Prenatale diagnostiek: Geen wachttijd*

Richttijd meeste andere onderzoeken: circa 8-12 weken

*) Voor prenataal onderzoek geldt dat de patiënt zo snel mogelijk geholpen wordt. Het is zeer wel mogelijk dat de patiënt de bevestiging van de afspraak/verwijzing nog niet per post heeft ontvangen op de dag van de afspraak.

Longfunctie

Afhankelijk van het onderzoek is de wachttijd 1 tot 3 weken.

HIV/Aids

Polikliniek HIV/Aids: 1 week

Spoedeisende Hulp (SEH)

Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

Mochten uw klachten tijdens het wachten verergeren, dan kunt u zich tot de triageverpleegkundige of de receptiebalie wenden.

Hartfalen

A: Wachttijden polikliniek

Hart- en vaatpolikliniek: 5 weken
Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

B: Wachttijden behandeling

16. Dotterbehandeling: 1 week
Catheterablatie: 5 weken
ICD implantatie: 3 weken

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.


Endoscopic Skull Base Surgery Amsterdam (ESA)

Wachttijd tot de polikliniek ESA bedraagt 3 tot 5 weken.

In geval van spoed kunt u dezelfde week terecht.

Nierziekten/Nefrologie

7b. Nierziekten:

De meeste patiënten worden binnen 6 weken geholpen.

De wachttijd is mede afhankelijk van de uitslag van eventuele onderzoeken, zoals bloedonderzoek.

Radiotherapie

A. Wachttijden polikliniek

Radiotherapie: 1 week

B. Wachttijden diagnostiek

Brachytherapie prostaat met Jodium-125 implantaties: 5 weken

Bovengenoemde toegangstijd geldt niet voor spoedconsulten.

Urologie

Wachttijden polikliniek

23. Urologie: Tijdelijke stop aanname van nieuwe patiënten voor 2 maanden (oktober en november).

Omliggende ziekenhuizen zijn ingelicht en beschikbaar om nieuwe patiënten aan te nemen.

Voor de andrologiespreekuren geldt een langere wachttijd van 3 maanden
Voor de vruchtbaarheidsproblematiek verwijzen wij u naar de CVV polikliniek

Mocht de wachttijd voor een operatie minder lang zijn in het Flevoziekenhuis, dan kan u aangeboden worden daar geopereerd te worden

C. Wachttijden behandeling

5. Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom: 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

20. Operatieve behandeling prostaatcarcinoom: 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

35. Sterilisatie man: 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'


Spoedconsulten kunnen binnen enkele dagen plaatsvinden.

Cardiothoracale Chirurgie

A. Wachttijden Polikliniek

Voor uw 1e polibezoek streven we er naar om u < 2-4 weken op de poli te zien voor een 1e consult, waarbij we een risico-inschatting zullen doen. Zo nodig volgt vervolgonderzoek (o.a. CT scan, vaatonderzoek e.d.) of aanvullende voorbereidingen in samenwerking met andere disciplines (zoals diëtiste, fysiotherapie en leefstijlspreekuur e.d.)

22. Polikliniek thoraxchirurgie

Wachtijd operatie

Wordt gerekend vanaf aanmeldingsdatum en zal afhankelijk van de indicatie zijn (die in eerste instantie door de verwijzend cardioloog wordt bepaald):

  • Bij patiënten die vanuit huis komen is dat bij:
    • Voorrang: 6- max. 8 weken
    • Wachtlijst: 10- max. 12 weken
  • Klinische patiënten (opgenomen in verwijzend ziekenhuis) zullen we zo snel mogelijk inplannen (< 2 weken).

C. Wachttijden behandeling

9. Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuïteit: 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'

31. Open hartoperatie: 6 dagen

Diëtetiek

Diëtetiek: 2 - 4 weken.

Motoriekstoornissen van de slokdarm/maag (MOT-CHIR)

Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 5 weken (30 dagen) een afspraak op de MOT-CHIR polikliniek.

Maag-, Darm- en Leverziekten
Wachttijd tot poli maag-, darm- en leverziekten (algemeen) 14 dagen
Wachttijd tot poli IBD (ontstoken darm) 3 weken
Wachttijd tot poli Hepatologie 6 weken
Orthopedie

A. Wachttijden polikliniek

16. Orthopedie: 45 dagen

C. Wachttijden behandeling

19. Initiële totale heupvervanging: 50 dagen (alleen complexe operaties)

21. Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie: 57 dagen (alleen complexe operaties)

22. Initiële totale knie vervanging: 61 dagen (alleen complexe operaties)

27. Operatieve behandeling meniscus: onvoldoende waarnemingen beschikbaar (alleen complexe operaties)


Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.


Ziekte van Lyme

Amsterdams Multidisciplinair Lyme Centrum (AMLC): 3 weken

Audiologisch Centrum

De wachttijd wordt bepaald door het soort onderzoek dat u moet ondergaan. Bij het maken van de afspraak kunt u vragen naar de duur van de wachtlijst. Indien de wachttijd voor u te lang is proberen we u alternatieven te geven. Uw verwijzer kan schriftelijk om een spoedafspraak vragen.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

A. Wachttijden polikliniek

9. Polikliniek Keel-, neus en oorheelkunde: 31 dagen

1. Polikliniek Allergologie: 84 dagen

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

C. Wachttijden behandeling

2. Tonsillectomie en/of adenotomie (neus- en/of keelamandelen): 36 dagen

28. Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot: "onvoldoende waarnemingen"

30. Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes: 36 dagen

Slaap Afhankelijke AdemhalingsStoornissen (SAAS)

SlaapAfhankelijke AdemhalingsStoornissen:     2 weken

Endoscopie

De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per juni 2017.

Een reguliere gastroscopie: 2 tot 3 maanden
Een reguliere coloscopie: 2 tot 3 maanden
Een endosonografie: 1-2 weken
Een ERCP: 1-2 weken

Radiologie

A. Wachtijden polikliniek

Radiologie: 2 werkdagen


B: Wachttijden behandeling

Volwassenen Kinderen
1. MRI 25 dagen onder narcose - 20 dagen
2. CT-scan inloop 0 dagen
2a CT-scan op afspraak (buiken) 2 dagen
Gewone röntgenfoto 0 dagen
Echo 11dagen 3 dagen
Maag/darmkanaal onderzoek i.o.m. radioloog

Deze door de afdeling geprognostiseerde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Diabetesverpleegkundigen

De wachttijd om op gesprek te komen bij één van onze diabetesverpleegkundigen kan fluctueren van een week tot een maand. De wachttijd is afhankelijk van de indicatie.

Motiliteitscentrum

Motiliteitscentrum: 3 weken

Ziekenhuistandheelkunde

Er is momenteel geen wachttijd voor een afspraak als nieuwe patiënt op de polikliniek Ziekenhuistandheelkunde. Gemiddeld vindt een eerste bezoek binnen een week na aanmelding bij de poliklliniek plaats. 

Anesthesiologie

A. Wachttijden polikliniek

17. Pijnbestrijding/Anesthesiologie: 63 dagen

Hartcatheterisatie

B: Wachttijden behandeling

Catheterablatie: 4-5 maanden

Dotterbehandeling: 3-4 weken

Hartcatheterisatie (CAG): minstens 3 weken

ICD, pacemaker of reveal procedure: 2-3 weken

Transcatheter Hartklep interventie: 2 maandenKlinische Immunologie en Reumatologie

A. Wachttijden polikliniek

20. Klinische Immunologie en Reumatologie: 28 dagen

Seksuologie

5 weken

Traumatologie

Polikliniek Traumatologie: 1 week

GIOCA

Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 1 week (5 werkdagen) een afspraak op de polikliniek GIOCA.

Oogheelkunde

A. Wachttijden polikliniek

15. Oogheelkunde: 85 dagen

C. Wachttijden behandeling

13. Initiële staaroperatie: 40 dagen


Decubitus/Wondconsulenten

Voor deze polikliniek is er geen wachttijd.

Mondziekten en Kaakchirurgie

A. Wachttijden polikliniek

8. Kaakchirurgie: 28 dagen

Dit geldt niet voor spoedconsulten

Gynaecologie

Gynaecologie: 9 dagen(afhankelijk van de reden van verwijzing).

a)Gynaecologie Oncologie: 14 dagen

b)(Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde : 90 dagen

Psychiatrie

19. Stemmingsstoornissen 19. Angststoornissen 19. Vroege Psychose

Kinderen en jeugd

- Aanmelding 4 weken 7 weken 3 weken
- Behandeling 2 weken 2 weken 2 weken

Volwassenen

- Aanmelding 4 weken 7 weken 3 weken
- Behandeling 2 weken 2 weken 2 weken

Ouderen

- Aanmelding 4 weken 7 weken 3 weken
- Behandeling 2 weken 2 weken 2 weken


Misofonie


Kinderen en jeugd

- Aanmelding 7 weken
- Behandeling 7 maanden

Volwassenen

- Aanmelding 7 weken
- Behandeling 7 maanden

Bovenstaande wachttijden gelden niet voor de acute zorg.

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en binnen vier weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

TPV Thuisteam

TPV thuisteam: 2 tot 3 weken
Tijd tot behandeling: 2 tot 4 weken

Informatie via mail: wordt binnen een werkdag beantwoord.