Investeren in experimenteel onderzoek

‘Het steunen van onderzoeken met een experimenteel karakter, het zoeken van nieuwe wegen, en/of zeldzame ziekten’, dit was het uitgangspunt van de Egbers Stichting.

Voor dit type onderzoek komen maar weinig middelen van de reguliere gezondheidsfondsen beschikbaar.

De Egbers Stichting is opgericht in 1986. Na het overlijden van de weduwe van de heer Egbers in 2006 is de stichting als enig erfgenaam tot leven gekomen. Het vermogen bedroeg ruim 1,6 miljoen euro. Alle middelen zijn nu besteed aan onderzoeken, waarvan een groot deel in het Amsterdam UMC, locatie AMC. De stichting wordt daarom op korte termijn opgeheven. 

Van reflux bij baby’s tot stamceltransplantatie bij acute leukemie
Een greep uit de onderzoeken die dankzij de Egbers Stichting van start zijn gegaan in het Amsterdam UMC, locatie AMC: onderzoek naar het uitzaaiingspatroon bij slokdarmkanker, reflux bij baby’s, ziekte van Lyme, sikkelcelziekte en onderzoek naar stamceltransplantatie voor acute leukemie.

Gat in de markt
Financiering van wetenschappelijk onderzoek door de grote gerenommeerde vermogensinstituten vindt meestal plaats als het onderzoek al meer vaste grond onder de voeten heeft of als de onderzoeker zichzelf al meerdere malen heeft bewezen. ‘Onze conclusie is dat wij een gat in de markt hebben aangetroffen. Er is nauwelijks geld beschikbaar voor projecten met een experimenteel karakter en de bestrijding van zeldzame ziekten’, aldus  de heer Wiegers, lid van het bestuur. ‘Tweemaal hebben wij het genoegen gehad dat een experimenteel onderzoek bij het Amsterdam UMC, locatie AMC, zulke veelbelovende resultaten opleverde dat daarna elders voor veel grotere bedragen vervolgfinanciering kon worden verkregen. Allebei onderzoeken die zijn gericht op het bestrijden van de gevaren die zijn verbonden aan stamceltransplantatie.’

Onze droom
De bestuursleden van de voormalige stichting geven aan dat zij de onderzoeken die zij hebben gesteund van groot belang vinden. Zij hebben daarom een verantwoordingsverslag geschreven. Met als doel om ook andere (potentiële) vermogensfondsen te stimuleren om een bijdrage te leveren aan dit type onderzoek in de toekomst. ‘Onze droom is dat meer vermogensfondsen bereid zouden zijn om jaarlijks een budget voor dit soort onderzoeken beschikbaar te stellen,’ geeft de heer Wiegers daarbij aan.

Zelf bijdragen
Bent u geïnteresseerd in het bijdragen aan dit type onderzoek? Wij denken altijd graag met u mee. U kunt contact met ons opnemen via amcfoundation@amc.nl of via 020 566 1776.