Niet voor niks maar voor PICS

Zo’n kleine duizend lopers meldden zich zondag 26 mei aan de start van de Amsterdam UMC Run. Samen brachten ze ruim 10.000 euro bijeen voor wetenschappelijk onderzoek naar het Post Intensive Care Syndroom.

Het bedrag komt ten goede aan onderzoek naar Post Intensive Care Syndroom. Het verblijf en de behandeling op de Intensive Care kan langetermijngevolgen met zich meebrengen voor patiënten op lichamelijk, cognitief en psychisch gebied. Een groot deel van hen heeft problemen met fysiek functioneren en ervaren daardoor ook problemen met de vrijetijdsbesteding en werk. Ook zijn angsten, depressies en concentratiestoornissen veel voorkomende klachten. Sinds 2012 wordt hiervoor de term Post Intensive Care Syndroom (PICS) gehanteerd. Er is nog weinig bekend over deze pas recent erkende ziekte en er zijn nog geen richtlijnen voor de juiste therapie gericht op herstel.

Cheque-uitreiking tijdens de loop. Ook na 26 mei zijn er nog giften voor PICS binnengekomen. De opbrengst: €10.607,- Aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: veel dank!

Tot volgend jaar aan de start van de volgende Amsterdam UMC Run.

Bekijk alle foto’s op de Facebookpagina van de Amsterdam UMC Run