Corona Research Fonds Amsterdam UMC

Het ‘Corona Research Fonds’ is opgericht om fondsen te werven waarmee onderzoekers van het Amsterdam UMC in staat worden gesteld om nieuw en urgent wetenschappelijk onderzoek te doen in de strijd tegen het coronavirus.

Het coronavirus grijpt aan alle kanten om zich heen en heeft ons dagelijks leven en de maatschappij in relatief korte tijd onvoorstelbaar ontwricht. Wetenschappers, artsen en alle andere medewerkers in het Amsterdam UMC werken met niet aflatende energie aan het zoeken naar een oplossing. Maar dat kunnen we helaas niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Samen moeten we het doen.

Joost Wiersinga
Joost Wiersinga

'Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Als het wetenschappers snel lukt om meer inzicht te krijgen in het virus kunnen we hopelijk snel een oplossing vinden.’
Joost Wiersinga, internist-infectioloog en hoofd Infectieziekten van Amsterdam UMC.


Tijd om de gebruikelijke en langdurige wegen te bewandelen om financiering voor onderzoeksvoorstellen rond te krijgen, is er momenteel niet. De klok tikt. Doel van dit ‘Corona Research Fonds’ is om wetenschappers in Amsterdam UMC de kans te geven om sneller onderzoeken te kunnen starten in de strijd tegen het coronavirus. Hoe eerder we beginnen, hoe groter de kans is dat we deze crisis het hoofd kunnen bieden.

Een gezamenlijk initiatief
Gezien deze uitzonderlijke noodsituatie hebben de fondsenwervende stichtingen van Amsterdam UMC, te weten het VUmc Fonds en de AMC Foundation, daarom per direct het ‘Corona Research Fonds Amsterdam UMC’ in het leven geroepen. Met steun van Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdams Universiteitsfonds en VUvereniging slaat de Amsterdamse academische wereld de handen ineen in de strijd tegen corona.

Doneer nu