Het bestuur

Het bestuur van de AMC Foundation

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Frank Eijken, voorzitter
  • Mevrouw Mary Louise Collins, bestuurslid
  • De heer Wim Koning, penningmeester
  • De heer Jan Willem Sieburgh, secretaris
V.l.n.r. Wim Koning, Frida van den Maagdenberg (sinds 1 oktober 2019 geen bestuurslid meer),  Frank Eijken, Mary Louise Collins, Jan Willem Sieburgh
V.l.n.r. Wim Koning, Frida van den Maagdenberg (sinds 1 oktober 2019 geen bestuurslid meer), Frank Eijken, Mary Louise Collins, Jan Willem Sieburgh

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. De directeur ontvangt geen vergoeding en heeft een dienstbetrekking bij het AMC als directeur van de afdeling Fondsenwerving.

Afdeling Fondsenwerving

De stichting heeft geen personeel in dienst en wordt ondersteund door de afdeling Fondsenwerving van het AMC, zie onder Team.