Het gaat om het meedoen

‘Het is heel speciaal dat je met iemand samenloopt die je ooit onder behandeling hebt gehad’, vertelt Dave Koolbergen. ‘Ja, dat je samen de run loopt met iemand die jou heeft geopereerd’, zegt Dayenne Zwaagman.

Dave Koolbergen, hartchirurg in het Amsterdam UMC, en ex-patiënte Dayenne Zwaagman lopen samen de Amsterdam UMC Run. Op 26 mei staan er namelijk flink wat ex-patiënten aan de start van de run. Soms zijn zij zelfs nog herstellende van een verblijf op de Intensive Care. Zij lopen met vrienden, familie, artsen en verzorgenden.

Openhartoperatie

Dayenne Zwaagman heeft een aangeboren hartaandoening. ‘Vijf jaar geleden ben ik geopereerd door Dave. Sindsdien probeer ik zoveel mogelijk te sporten. Het was een geplande openhartoperatie, waarna ik op de Intensive Care heb gelegen’. ‘Dayenne heeft een eenkamerhart. Het was een bijzondere ingreep. Er zijn namelijk niet zoveel geschikte kandidaten, dus we doen die ingreep niet heel vaak’, zegt Koolbergen. ‘Daarna hebben we contact gehouden. We lopen de run voor de tweede keer samen, maar hebben meer dingen samengedaan, zo hebben we ook de Damloop by night samengelopen’.

Dave Koolbergen en Dayenne Zwaagman bij de run in 2018
Dave Koolbergen en Dayenne Zwaagman bij de run in 2018

Geen operatiefabriek

Het goede doel van de Amsterdam UMC Run is het Post Intensive Care syndroom. ‘Ik heb zelf niet het Post Intensive Care syndroom’, zegt Zwaagman. ‘Het lijkt me een enorme overwinning als je meedoet nadat je zoiets hebt meegemaakt’, aldus Koolbergen. ‘Het is ook heel tof dat, als je over het plein loopt door het ziekenhuis, er patiënten liggen of zitten om je aan te moedigen. Dat is wel een kippenvelmoment. Ik weet ten dele wat ze hebben meegemaakt uit eigen ervaring’, noemt Zwaagman. ‘Het is bijzonder om dit samen met professionals in de zorg en patiënten te doen,’ vult Koolbergen aan. ‘Ik probeer ook collega’s erbij te betrekken en ze aan te sporen om mee te doen. Dat is goed voor het persoonlijke contact. Ik vind het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit van het contact tussen arts en patiënt. We willen immers geen operatiefabriek worden’, zegt Koolbergen afsluitend.  

Over de Amsterdam UMC Run
Zondag 26 mei was de Amsterdam UMC Run. Iedereen kon meedoen op 26 mei. Je loopt door het ziekenhuis en in de omgeving daarvan.

Deelnemers aan de run konden een actie aanmaken om zich te laten sponsoren voor onderzoek naar Post Intensive Care Syndroom (PICS).

Meelopen met de Amsterdam UMC Run? Dit kan in 2020 weer. Kijk op www.amsterdamumcrun.nl.

Dit interview vond voor de Amsterdam UMC Run plaats.