Loop met elkaar voor elkaar

Wandel of ren mee met de Amsterdam UMC Run tussen 6 en 13 juni.

De Amsterdam UMC Run 2021 staat dit jaar in het teken van de 7 km die het verplegend personeel dagelijks tijdens een IC-dienst loopt. Jij kunt deelnemen door ook een dienst te lopen tijdens de week van de virtuele Amsterdam UMC Run 2021.

Meer informatie over de virtuele run en aanmelden

Kom in actie of draag bij
Vanwege het hoge aantal patiënten met COVID-19 op de Intensive Care is Post Intensive Care Syndroom (PICS) actueler dan ooit. Om de kans op PICS te verkleinen is meer onderzoek nodig. U kunt bijdragen door kennissen en vrienden te vragen u te sponsoren bij de virtuele run of direct een donatie doen.

Hoe? Kijk op steunamc.nl