Missie en beleid

Bekijk hier de beleidsplannen en jaarverslagen.

Het beleid van de AMC Foundation wordt vastgelegd in het beleidsplan en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. De financiële verantwoording van de activiteiten van de AMC Foundation wordt jaarlijks vastgelegd in het jaarverslag.

Beleidsplannen en jaarverslagen