Nick van Es deed onderzoek in Canada

Nick van Es, destijds promovendus, vertrok in 2017 dankzij een beurs van het Amsterdam UMC Jonge Talentenfonds naar het Ottawa Hospital Research Institute in Canada.

Zijn onderzoek richtte zich op een kankerdiagnose na een onverklaarde trombose. Wat hield dit onderzoek in en wat heeft hij in Canada geleerd?

Link tussen kanker en trombose
‘Sinds meer dan een eeuw weten we dat er een sterke link bestaat tussen kanker en trombose. Zo hebben kankerpatiënten een fors verhoogd risico op het ontwikkelen van trombose tijdens hun ziekte, met risico op korte- en langetermijns complicaties. Vice versa kan een onverklaarde trombose (oftewel trombose zonder duidelijk uitlokkende factor) ook het eerste teken zijn van een kanker die nog niet ontdekt is, als een kanarie in een kolenmijn. Hoewel door de jaren heen veel onderzoek was verricht naar deze patiëntengroep, bleef het onduidelijk wat precies het risico op een kankerdiagnose na een onverklaarde trombose was en wat de beste manier is om naar deze onontdekte kankers te zoeken. Is screening op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en oriënterend bloedonderzoek voldoende? Of moeten alle patiënten met een onverklaarde trombose een CT-scan krijgen? En in welke groepen is het risico op een kankerdiagnose eigenlijk het grootst?’  

1 op 20 patiënten
‘Om die vragen te beantwoorden heb ik, met hulp van het Amsterdam UMC Jonge Talentenfonds, in 2017 drie maanden in Ottawa (Ontario, Canada)de leiding gehad over een gecombineerde heranalyse van 10 onderzoeken, ofwel een ‘individuele patiëntendata meta-analyse’. We toonden aan dat kanker gediagnosticeerd wordt in ongeveer 1 op 20 patiënten met een onverklaarde trombose, en dat dit risico significant hoger is in ouderen. Ook lieten we zien dat een beperkte screening op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en oriënterend bloedonderzoek veelal voldoende is, en dat dure beeldvormende onderzoeken niet nodig zijn. Deze resultaten werden gepubliceerd in het zeer vooraanstaande tijdschrift Annals of Internal Medicine, een prestatie waar ik met gepaste trots op terug kijk.’

Samenwerken met fantastische onderzoekers
‘De tijd in The Ottawa Hospital was onvergetelijk. Het stelde me in staat om nauw samen te werken met fantastische onderzoekers op het hoogste niveau. Ook nu plukken wij daar in Amsterdam UMC nog de vruchten van doordat de twee ziekenhuizen nog steeds samenwerken aan verschillende projecten. Zo hebben we zeer recent een onderzoek afgerond om te screenen naar kanker in patiënten met een onverklaarde trombose met behulp van een bloedplaatjes test, waarvan de resultaten binnenkort worden gepubliceerd. Daarnaast gebruik ik de meta-analytische technieken die ik in Ottawa heb opgedaan nog steeds in verschillende projecten.’  

Doorgegaan met klinisch wetenschappelijk onderzoek
‘Op dit moment ben ik internist in opleiding in het Amsterdam UMC met als aandachtgebied Vasculaire Geneeskunde. Mede door de ervaringen in Ottawa ben ik doorgegaan met klinisch wetenschappelijk onderzoek, waarbij ik nu verschillende promovendi als co-promotor begeleid. In de komende jaren hoop ik mijn onderzoekslijn (kanker en trombose) verder vorm te geven en uit te breiden, met als doel om trombosezorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren.’