PICS in de media

De Amsterdam UMC Run heeft dit jaar als goed doel het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Jaarlijks belanden 80.000 mensen op de Intensive Care. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de traumatische ervaring die een opname op de Intensive Care met zich kan meebrengen.

De Amsterdam UMC Run heeft dit jaar als goed doel het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Jaarlijks belanden 80.000 mensen op de Intensive Care. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de traumatische ervaring die een opname op de Intensive Care met zich kan meebrengen. Er wordt veel gedaan om dit te voorkomen en te beperken. Toch krijgen veel van deze patiënten te maken met langetermijngevolgen, zoals concentratiestoornissen, depressies en problemen met fysiek functioneren. Naar schatting worden in ons land jaarlijks 25.000 tot 28.000 mensen met PICS uit een ziekenhuis ontslagen.  Er is nog weinig bekend over deze ziekte, daarom is meer onderzoek nodig.

Ook het Leidsch Dagblad en de IJmuider Courant besteedden in februari aandacht aan PICS: