Sprekers WIT Festival 2018

Alvast een voorproefje van de sprekers op het WIT Festival 2018.

Floor Postema
Floor Postema

Onderzoek met 3D camera naar kanker bij kinderen

Floor Postema, arts-onderzoeker, afdeling Kinderoncologie

Floor onderzoekt of met behulp van onder andere een 3D-camera kan worden achterhaald of kinderen een erfelijke vorm van kanker hebben. Ofwel hadden zij aanleg om kanker te krijgen? Voor het onderzoek wordt van kinderen met kanker een 3D foto van het gezicht en gewone foto’s van het hele lichaam gemaakt. Samen met de patient wordt een vragenlijst ingevuld. Met de 3D foto is het voor een klinisch geneticus mogelijk om de patiënt van heel dichtbij te bekijken, terwijl de patiënt niet aanwezig hoeft te zijn. Het is net alsof de patiënt live in de spreekkamer zit. Aan de hand van deze gegevens kan een klinisch geneticus beoordelen of er een kans is dat het om een erfelijke vorm van kanker gaat. Het is belangrijk dit te herkennen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat deze kinderen een aangepaste behandeling moeten krijgen, omdat ze overgevoelig kunnen zijn voor chemotherapie. Ook kan een kind met een erfelijke aanleg meerdere tumoren ontwikkelen. In 2017 ontving Floor voor dit onderzoek de Klokhuis Wetenschapsprijs.

Foto: Eigendom Medify Media

De dokter en kunstmatige intelligentie: Hoe samen verder voor betere kwaliteit?

Bart Geerts, Anesthesioloog-Intensivist en klinisch farmacoloog

Met een groeiende zorgvraag door vergrijzing, langer leven en ziekere patiënten, komt het zorgstelsel steeds meer onder druk te staan. Het wordt te duur en we willen ook nog meer kwaliteit. Een groot probleem is ook het tekort aan gespecialiseerd personeel. Nieuwe ’slimme’ technologie moet uitkomst bieden. Bart doet samen met collega’s in het AMC onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie om dit soort uitdagingen aan te pakken, zoals:

 • Lage bloeddruk komt tijdens meer dan 70% van de operaties voor. Heb je tijdens een operatie een minuut een lage bloeddruk dan is er al een verhoogde kans op een hartaanval, nierproblemen of een beroerte. De afdeling anesthesiologie werkt mee aan het ontwikkelen van een algoritme dat lage bloeddruk minuten tot wel een half uur van tevoren kan voorspellen. Het team kan dit dan gelijk behandelen om dit te voorkomen.
 • Een twintigtal acute ziektes zoals een hartaanval en beroerte zorgen voor belasting op onder andere de eerste hulp, de OK en de IC. Dit is niet in te plannen en leidt tot lange wachttijden voor andere patiënten. Ook moet ruimte worden gecreëerd op de OK en de IC. Samen met het KNMI, CBS en ministerie van VWS, werken verschillende afdelingen van het Amsterdam UMC aan een algoritme dat de drukte voor deze aandoeningen een week van tevoren voorspelt voor alle Nederlandse Eerste Hulp afdelingen. Als je weet hoeveel mensen zich ongeveer met de ergste acute aandoeningen gaan melden, wordt acute zorg beter te voorspellen. 
  Ruud Schreurs
  Ruud Schreurs

  Gaat Augmented Reality de ogen van de chirurg vervangen?

  Ruud Schreurs, Technisch Geneeskundige, 3D Lab Amsterdam UMC Jene Meulstee, Technisch Geneeskundige, 3D Lab Radboudumc

  Voor veel operaties kan vooraf een planning worden gemaakt in het 3D lab. Er wordt dan een virtuele patiënt gemaakt. Hierdoor ontstaat een goed inzicht in het ziektebeeld en kan de operatieplanning worden gemaakt. Het resultaat is dat de operatie effectiever, voorspelbaarder en sneller verloopt. Ideaal gezien zou de planning in de computer vertaald worden naar de patiënt die geopereerd wordt. Met intra-operatieve navigatie, een techniek die enigszins lijkt op de navigatie in de auto, kan de koppeling tussen virtuele en echte patiënt tijdens de operatie worden gemaakt en kan de chirurg zien waar hij zich bevindt. De volgende stap tussen planning en de daadwerkelijke operatie is augmented reality, waarbij de planning als virtuele laag over de patiënt wordt geprojecteerd. Een goed voorbeeld is Pokémon Go, waarin virtuele beesten in de werkelijke wereld worden geplaatst. Bij een operatie helpt dit om complexe informatie vanuit de planning direct over de patiënt te visualiseren. Dit zorgt ervoor dat de chirurg direct en foutloos zijn operatie uit kan voeren. De operateurs komen voor minder verrassingen te staan en bovenal wordt het eindresultaat beter voorspelbaar.

  Corina de Graaf

  Reanimatie in ambulance: mechanisch of met de hand?

  Corina de Graaf, arts-onderzoeker, Amsterdam Resuscitation Studies (ARREST)/afdeling Cardiologie

  LUCAS: zo heet het borstcompressie apparaat waarmee patiënten met een hartstilstand steeds vaker worden gereanimeerd buiten het ziekenhuis. LUCAS is een ‘mechanisch borstcompressie apparaat’ dat zelfstandig de borstcompressie tijdens een reanimatie kan uitvoeren. Het apparaat wordt steeds vaker ingezet door ambulancediensten. Hoewel nog niet is aangetoond dat mechanische reanimatie zorgt voor een grotere overlevingskans zijn er al wel veel voordelen aangetoond. Zo zorgt het voor een constante snelheid en diepte van de borstcompressie en zijn er minder onderbrekingen tijdens de reanimatie. Verder maakt het apparaat het voor ambulancepersoneel veiliger om al reanimerend naar het ziekenhuis te rijden. Maar vervangt het apparaat straks het reanimeren met de hand?

    Foto's door Caroline Bruikman.

   Wanneer en waar

   Donderdag 13 september 2018 | 15:00 - 19:00 uur | AMC Amsterdam | Collegezaal 4

   Bestel uw gratis ticket(s) voor het WIT Festival.

   Volg het WIT Festival ook op Facebook