Team WIT Festival 2018

Elk jaar organiseert de AMC Foundation het WIT Festival samen met enthousiaste jonge collega's uit het AMC. Dit jaar vier jonge arts-onderzoekers en een technicus.

Maak kennis met Caroline Bruikman, Dieuwertje Hoornstra, Ilse Lucke, Julia Witjes en Cees Kes.

Caroline Bruikman
Caroline Bruikman

Na het afronden van haar studie geneeskunde in 2015 heeft Caroline gewerkt als arts-assistent op de afdeling interne geneeskunde van het Westfriesgasthuis in Hoorn. Vanaf mei 2016 is zij een promotieonderzoek gestart op de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC waar zij zich richt op waarom sommige mensen op veel te jonge leeftijd hart en vaatziekten krijgen. Deze vorm van vroegtijdige hart en vaatziekten komt vaak familiair voor en daarom zou de oplossing voor dit probleem wel eens op genetisch gebied kunnen liggen. Op de lange termijn draagt haar onderzoek bij aan de ontwikkeling van een behandeling voor deze specifieke patiëntengroep. Met de organisatie van het WIT Festival hoopt zij wetenschappelijk onderzoek wat tastbaarder te maken en mensen te inspireren dat het voor een ieder mogelijk is om op welke manier dan ook bij te dragen aan baanbrekend onderzoek in de toekomst. 

Ilse Lucke
Ilse Lucke

Ilse is arts-onderzoeker op de afdeling neurologie, waar zij onderzoek doet naar Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie (CIDP). CIDP  is een zeldzame ziekte van de zenuwen waarbij patiënten zwakte van de spieren en gevoelsstoornissen ontwikkelen.  De behandeling hiervoor bestaat uit infusen die patiënten soms jarenlang elke 3 of 4 weken moeten krijgen. Het doel van het onderzoek is uitzoeken of deze behandeling op een bepaald moment afgebouwd kan worden om zowel de belasting voor de patiënten als de hoge kosten te verminderen. Met de organisatie van het WIT Festival wil zij graag  laten zien  wat voor interessant onderzoek er gedaan wordt in het AMC en het zo toegankelijk te maken voor buitenstaanders.

Dieuwertje Hoornstra
Dieuwertje Hoornstra

Dieuwertje is arts-onderzoeker binnen het Lyme Expertise Centrum Amsterdam, waar zij werkt als poliklinisch arts, als onderzoeker en coördinator van het project “Ticking on Pandora’s Box”, een onderzoek dat zich bezig houdt met de verschillende ziekten die door de teek worden overgedragen. Zij heeft Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studies heeft zij meerdere buitenlandervaringen opgedaan in Antwerpen, Zweden, Suriname en Zambia. Zij is in 2015 afgestudeerd en heeft hierna 1,5 jaar op de afdeling Interne Geneeskunde van het Westfriesgasthuis in Hoorn gewerkt. Naast het feit dat Dieuwertje deze studie heel uitdagend vindt, geeft de studie haar voldoening, omdat zij haar beide studies tot hun recht kan laten komen in het klinisch werk en het laboratoriumonderzoek. Middels deelname aan het WIT Festival hoopt zij “Pandora Box” van het medisch wetenschappelijk onderzoek in het AMC naar buiten toe te openen.

Julia Witjes
Julia Witjes

Julia is arts-onderzoeker op de afdeling interne geneeskunde, waar zij onderzoek doet naar niet-alcoholische leververvetting. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan van de ziekte en hiermee aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen te ontdekken. Verder hoopt ze door haar onderzoek een test te vinden waarmee op een niet belastende manier de ziekte vast gesteld kan worden, in tegenstelling tot de huidige gouden standaard, het leverbiopt. Met de organisatie van het WIT Festival wil zij wetenschappelijk onderzoek voor buitenstaanders toegankelijker maken  en laten zien wat voor indrukwekkende uitvindingen gevonden kunnen worden met het doen van onderzoek.

Cees Kes
Cees Kes

Cees is ontwikkeltechnicus bij de afdeling Instrumentmakerij. Hij werkt met de 3D print techniek die onder andere wordt toegepast ter ondersteuning van chirurgie om complexe botbreuken te reconstrueren. Cees geeft technische ondersteuning aan onderzoekers en PhD kandidaten door middel van het bedenken en maken van opstellingen en apparaten. Met de organisatie van het WIT Festival wil hij de brug tussen techniek en de medische wereld versterken en dit meer onder de aandacht brengen.

Foto's gemaakt door Caroline Bruikman

Wanneer en waar

Donderdag 13 september 2018 | 15:00 - 19:00 uur | AMC Amsterdam | Collegezaal 4

Bestel uw gratis ticket(s) voor het WIT Festival.

Volg het WIT Festival ook op Facebook