Algemeen verwijsformulier voor locatie AMC

Het algemeen verwijsformulier voor verwijzen naar de Amsterdam UMC - locatie AMC door specialisten en andere zorgprofessionals. Huisartsen kunnen via Zorgdomein naar ons verwijzen.

  1. Inleiding
  2. Specialisme
  3. Methode
  4. Verwijzer
  5. Patiënt
  6. Details
  7. Controleren
  8. Uploaden
  9. Afronding
Inleiding
Beste verwijzer,

Dit is het algemene verwijsformulier; voor het aanvragen van onderzoeken en voor specifieke specialismen bestaan andere formulieren. Deze vindt u ook op onze website.
In dit formulier heeft u de mogelijkheid om uw verwijsbrief met alle details te uploaden of alle benodigde verwijsgegevens in te vullen. Let goed op alle aanwijzingen in het formulier.
U kunt na iedere patiënt weer zonder het invullen van uw eigen gegevens een volgende patiënt verwijzen. Het formulier loodst u dan door alle benodigde stappen heen.