Allergologie (verwijsinformatie)

Informatie over uw verwijzing naar de polikliniek Allergologie.

Verwijsprocedure

Patiënten met gecompliceerde inhalatieallergie

Patiënten met rhinoconjunctivitis en/of astma en/of eczeem die tevens voedselallergische klachten (oral allergy of anafylaxis) hebben kunnen via een huisartsverwijzing op deze poli terecht.

Patiënten met verdenking insectengifallergie

Patiënten met een verdenking op een insectengifallergie kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur. 

Patiënten met geneesmiddelovergevoeligheid

Patiënten met een verdenking geneesmiddelovergevoeligheid kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur. 

Patiënten met solitair angioedeem

Patiënten met solitair angioedeem kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire allergiespreekuur

Patiënten met anafylaxis eci

Patiënten met een verdenking anafylaxis eci kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur.  NB patiënten met uitsluitend urticaria en angioedeem vallen hier niet onder!

Patienten met verdenking mastocytose

Patienten met een verdenking mastocytose kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur.  

Alle hierboven genoemde aandoeningen kunnen ook uitstekend gezien worden door een allergoloog in de regio. Raadpleeg hiervoor nvva-allergologie

Patiënten met perioperatieve anafylaxis

Patiënten met een verdenking perioperatieve anafylaxis kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur.  Voor de verdere verwijsprocedure kunt u naar ww.dpac.nl.

Patiënten met eosinofiele oesofagitis

Patiënten met een verdenking eosinofiele oesofagitis kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur. 

Second opinion

Aanvragen voor een second opinion worden alleen in behandeling genomen als alle relevante correspondentie is bijgesloten

De volgende groepen worden uitsluitend gezien via verzoek uit de 2e lijn:

Patiënten met

  • ongecompliceerde inhalatieallergie (rhinoconjunctivitis +/- astma);
  • eczeem of urticaria;
  • buikklachten.

Procedure van aanmelding

Verwijsbrief met hierin vermeld

  • Klachten waarvoor wordt verwezen
  • Huidige medicatie
  • Uitslagen van ingezette diagnostiek
  • Voorgeschiedenis
  • Indien van toepassing: relevante correspondentie

Bij vraagstelling insectengif graag ook vermelden om welk insect het gaat

Bij de vraagstelling geneesmiddelovergevoeligheid graag de patient een uitdraai van de medicatie laten meenemen/opsturen vanaf ongeveer 1 jaar voorafgaand aan het ontstaan van de klachten


Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt patiënt vragenlijsten met betrekking tot algemene gezondheid en allergische klachten, alsmede een afspraak voor het spreekuur met hieraan voorafgaand huidtesten en/of longfunctieonderzoek.