Beroepslongziekten Kenniscentrum Amsterdam (verwijsinformatie)

Meer informatie over verwijzen naar het Beroepslongziekten Kenniscentrum Amsterdam.

De polikliniek van het het Beroepslongziekten Kenniscentrum Amsterdam beoogt een laagdrempelige toegang voor patiënten met werk gerelateerde longklachten via verwijzing door huisartsen, bedrijfsartsen of longartsen. Er wordt diagnostiek gedaan naar de aard van de aandoening en een multidisciplinaire beoordeling van de factor werk.

Er wordt nauw samengewerkt met de afdelingen arbeidsdermatologie (prof. Rustemeijer) en de afdeling Public and Environmental Health van het AmsterdamUMC en het NKAL (kenniscentrum arbeid gebonden longaandoeningen, Utrecht).

Reguliere verwijzingen

Voor huisartsen: Om afspraken zo efficiënt mogelijk te plannen, verzoeken wij huisartsen om voor reguliere verwijzingen naar de polikliniek beroepslongziekten de verwijsbrief digitaal te verzenden via ZorgDomein en aangeven dat het een verwijzing naar de polikliniek beroepslongziekten betreft. Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein of u wilt graag tips en trucs ontvangen over snel verwijzen, dan vindt u meer informatie op de pagina digitaal verwijzen via Zorgdomein.

Voor medische specialisten of bedrijfsartsen: zij  kunnen de verwijsbrief sturen naar secretariaat longziekten t.a.v. Dr JS van der Zee, longarts of Dr EJM Weersink, longarts, Meibergdreef 9 (F5-152) 1105 AZ Amsterdam of via een veilige manier van verzenden per e-mail naar sec.longziekten@amc.uva.nl

Intercollegiaal overleg of advies

Verwijzers nemen voor intercollegiaal overleg of advies contact op met Dr JS van der Zee, longarts of Dr EJM Weersink, longarts. Maandelijks is er een regionaal astmaMDO waar complexe astmacasussen, interactie astma en werk,  indicatie voor biologicals met elkaar worden besproken, in het Regionaal Astmanetwerk Noord-Holland.  Voor meer informatie over dit astmaMDO kunt u contact opnemen met Dr. EJM Weersink, tel: 020-5664356.