Centrum voor Kindergynaecologie (verwijsinformatie)

Amsterdam UMC is een tertiair verwijzingscentrum voor kinderen met gynaecologische klachten en voor kinderen, adolescenten en volwassenen met aangeboren afwijkingen.

Reguliere huisartsverwijzingen verlopen via Zorgdomein. Uw arts kan als alternatief de verwijzing ook naar ons verzenden per e-mail of fax.

De volgende documenten zijn noodzakelijk voor snelle en juiste beoordeling van uw verwijzing:

  • Alle relevante correspondentie van specialisten;
  • Uitslagen/rapporten recente onderzoeken;
  • Informatie over eventuele eerdere behandelingen;
  • Een duidelijke hulpvraag en probleemstelling in uw verwijsbrief.

Controleert u of het telefoonnummer van de patiënt juist vermeld staat. Minimale vereisten: bovenstaande documenten dienen worden bijgevoegd als bijlage(s). Verwijzingen worden inhoudelijk beoordeeld door een van de gynaecologen. Incomplete verwijzingen kunnen ervoor zorgen dat patienten niet direct op de juiste plek gezien worden. Voor volwassenen met Turner loopt de verwijzing via zorgdomein VPG in het VUMC.

Intercollegiaal overleg

Twijfel: als u twijfelt aan de indicatie of over de noodzaak voor een verwijzing nodigen we u uit telefonisch contact voor intercollegiaal overleg. Spoed: Indien u wilt overleggen over een patiënt met een acuut ziektebeeld, vragen we u eveneens telefonisch contact op te nemen het AMC via onderstaand telefoonnummer.

Contactgegevens

Telefoonnummer 020 - 566 111

Email: kindergynaecologie@amsterdamumc.nl

Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende van de gynaecologie en verloskunde.