Expertisecentrum voor Erfelijke Oogziekten (verwijsinformatie)

Informatie over je afspraak bij de polikliniek van het Expertisecentrum voor Erfelijke Oogziekten.

Wanneer kunt u verwijzen?

U kunt patiënten naar het Expertisecentrum voor Erfelijke Oogziekten Amsterdam voor aanvullende oogheelkundige – en (klinisch) genetische diagnostiek, en/of voor een second opinion. Wij kunnen patiënten indien gewenst invoeren in de RD5000 database. Patiënten worden tevens geïnformeerd over de laatste stand van wetenschap en eventuele klinische trials op onze afdeling en andere (inter)nationale centra.

Hoe kunt u patiënten verwijzen?

  • Via het verwijsformulier voor de afdeling oogheelkunde Amsterdam UMC
  • Via een verwijsbrief naar: AmsterdamUMC, locatie AMC, Polikliniek Oogheelkunde, Expertisecentrum voor Erfelijke Oogziekten, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam. Wij verzoeken u vriendelijk om alle relevante informatie en beeldvorming mee te sturen met de verwijzing.

Wachttijden voor eerste consult

Vanwege het grote aantal verwijzingen kan de wachttijd voor een eerste consult enkele maanden zijn. 

Voor praktische informatie rondom een bezoek