Lyme-centrum (verwijsinformatie)

Reguliere huisartsverwijzingen naar het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum verlopen via Zorgdomein. Uw arts kan als alternatief de verwijzing ook naar ons verzenden per e-mail of fax.

Uw verwijzing wordt centraal beoordeeld. Indien u wordt opgeroepen, krijgt u een specialist toegewezen en een afspraak op de polikliniek Infectieziekten, Dermatologie, Reumatologie of Neurologie.

Belangrijke informatie voor de verwijzer

Het AMLC is een tertiair verwijzingscentrum voor kinderen en volwassenen met klachten die kunnen passen bij (mogelijke) Lymeziekte, die gerelateerd zijn aan een tekenbeet of die een erythema migrans en/of afwijkende Borrelia-serologie hebben. Ook patiënten die verdacht worden van een andere door een tekenbeet overdraagbare ziekte, worden op het AMLC gezien (bijvoorbeeld met koorts na een tekenbeet).

De volgende documenten zijn absoluut noodzakelijk voor snelle beoordeling van uw verwijzing:

  • Alle relevante correspondentie van specialisten (reumatoloog, internist, dermatoloog, neuroloog, etc.);
  • Uitslagen/rapporten recente onderzoeken (bijv. Borrelia-serologie, maar ook eventuele alternatieve tests);
  • Informatie over eventuele eerdere (antibiotische) behandelingen;
  • Een duidelijke hulpvraag en probleemstelling in uw verwijsbrief.

Controleert u of het telefoonnummer van de patiënt juist vermeld staat.

Minimale vereisten: bovenstaande documenten dienen worden bijgevoegd als bijlage(s). Verwijzingen worden eerst beoordeeld op compleetheid door een getrainde doktersassistent. Pas nadat de verwijzing compleet is, wordt deze voor inhoudelijke beoordeling doorgestuurd naar een arts. Incomplete verwijzingen kunnen leiden tot vertraging van de zorg.

Intercollegiaal overleg

Twijfel: als u twijfelt aan de indicatie of over de noodzaak voor een verwijzing nodigen we u uit telefonisch contact voor intercollegiaal overleg.

Spoed: Indien u wilt overleggen over een patiënt met een acuut/urgent ziektebeeld, vragen we u met klem eveneens telefonisch contact op te nemen het AMC via onderstaand telefoonnummer.

Onderzoek

Sinds 2021 vragen wij alle poliklinische patiënten met een verdenking op lymeziekte die het spreekuur bezoeken van de infectieziekten of ze mee willen doen aan de nationale lymeziekte biobank en patiëntenregistratie. Dit is een initiatief van het Nederlands lymeziekte-expertisecentrum.

Daarnaast lopen er verschillende andere onderzoeken in het Amsterdam UMC naar teken, lymeziekte en andere tekenbeetziekten. Klik hier om te kijken of uw patiënt daarvoor in aanmerking komt.


Contactgegevens

Telefoonnummer
020 - 566 2649 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende van de interne geneeskunde.

Faxnummer
020 - 566 3593