Spierziektencentrum (verwijsinformatie)

Het spierziektencentrum Amsterdam is een tertiair verwijzingscentrum voor patiënten met een verdenking op een spierziekte of polyneuropathie. De meeste verwijzingen zijn zogenaamde tweede meningen van collega neurologen of reumatologen in een grote regio rondom Amsterdam.

Verwijzingen van huisartsen binnen en buiten de regio worden overwogen als uit de verwijsbrief blijkt dat er een zeer hoge verdenking op een myositis, CIDP of vasculitis bestaat. Het advies kan worden gegeven eerst naar een neuroloog in de regio te verwijzen.

Belangrijke informatie voor de verwijzer

De volgende documenten zijn absoluut noodzakelijk voor snelle beoordeling van uw verwijzing:

  • Alle relevante correspondentie van specialisten (reumatoloog, internist, dermatoloog, longarts, cardioloog);
  • Uitslagen/rapporten recente onderzoeken (laboratoriumonderzoek, EMG, beeldvormend onderzoek van de spier, eventueel uitslag van spierbiopt;

Controleert u of het telefoonnummer van de patiënt juist vermeld staat.

Minimale vereisten: bovenstaande documenten dienen worden bijgevoegd als bijlage(s). Verwijzingen worden eerst beoordeeld op compleetheid door een getrainde doktersassistent. Als de verwijzing compleet is, wordt deze voor inhoudelijke beoordeling doorgestuurd naar een arts. Incomplete verwijzingen kunnen leiden tot vertraging van de zorg.

Intercollegiaal overleg

Twijfel: als u twijfelt aan de indicatie of over de noodzaak voor een verwijzing is er uiteraard de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg; vraagt u naar dr van der Kooi, dr. Raaphorst of dr. Eftimov.

Spoed

Indien u wilt overleggen over een patiënt met een (sub)acuut ziektebeeld, vragen we u met eveneens telefonisch contact op te nemen met het AMC via onderstaand telefoonnummer; en te vragen naar Yvonne Molenaar, Sandra Buurs of Sharon Boes. U wordt dan snel naar een van de neurologen doorverbonden.

Contactgegevens

Telefoonnummer 020 - 566 2500

Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Faxnummer polikliniek neurologie 020 - 5669217