Vaskir (Vasculitis; verwijsinformatie)

Alle reguliere huisartsverwijzingen naar de polikliniek verlopen via ZorgDomein, Vergeet niet te vermelden dat het om de VASKIR-polikliniek gaat.

De verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de Klinische Immunologie en Reumatologie. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via de polikliniek. De patiënt ontvangt hierover telefonisch en/of schriftelijk bericht.

Voorrangs-/spoedverwijzing: telefonisch overleg via het spoed/overlegnummer (huisartsenlijn).

Bij te voegen informatie

Graag de volgende informatie in de verwijsbrief vermelden (indien van toepassing):

  • een speciale vermelding naar Vasculitits polikliniek (VASKIR polikliniek).

Second opinion

Zie verwijsprocedure. Graag in de verwijsbrief vermelden dat het om een second opinion gaat. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, dan verzoeken wij u die mee te sturen.

Vragen?

  • Intercollegiaal overleg 020-566 2694, maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 16.30 uur.
  • Overige tijden centrale AMC 020-566 9111, vragen naar dienstdoende consulent Klinische Immunologie en Reumatologie.