Body Dysmorphic Disorder (BDD)

BDD is een stoornis in de lichaamsbeleving. Wie eraan lijdt meent dat één of meer lichaamsdelen afstotelijk zijn, terwijl buitenstaanders meestal niets opvalt.

Preoccupatie en obsessie met het uiterlijk

Mensen met BDD zijn duidelijk gepreoccupeerd met hun uiterlijk of een deel daarvan zonder dat er een duidelijk aantoonbare afwijking is. De eigen verschijning leidt tot zowel walging van zichzelf als tot extreme schaamte.

Een buitenstaander ziet gewoonlijk niets bijzonders aan iemand met BDD. In sommige gevallen kan er wel sprake zijn van een betrekkelijk kleine onvolmaaktheid (bijvoorbeeld littekenvorming of nauwelijks waarneembare asymmetrie), maar de extreme negatieve kritiek van iemand met BDD staat in geen verhouding tot een objectieve beoordeling.

De lichaamsdelen worden aan een ongelooflijke hoeveelheid aandacht en strenge zelfkritiek onderworpen. Zo veroorzaakt deze obsessie vaak problemen in sociale omgang met mensen, op het werk of op andere belangrijke terreinen.

Rituelen

Iemand met BDD heeft vaak rituelen, zoals het 'toonbaar' maken van het defect of de afwijking door bijvoorbeeld make-up of het dragen van een pet.  

Het vermijden van situaties

Mensen met BDD vermijden veel situaties. Men gaat niet naar werk of school en vermijdt andere sociale situaties vanwege de angst voor schut te staan. In extreme situaties raken mensen totaal geïsoleerd en vervreemd van de samenleving.

Spiegels worden in andere gevallen juist vaak vermeden omdat de confrontatie met het ingebeelde defect eenvoudigweg te confronterend is. Iemand met BDD denkt dikwijls dat vreemden naar zijn misvorming staren en erover praten of lachen. Deze handelingen kosten doorgaans steeds meer tijd en nemen vaak enkele uren per dag in beslag.

Meer informatie: