Arbodienst AMC richt zich op het optimaliseren van gezondheid, veiligheid, en duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers en de organisaties waar zij werken in de sectoren zorg, onderwijs, en onderzoek.

  • Gezondheid is meer dan alleen het voorkomen van ziekte.
  • Wij focussen ons op preventie van uitval en gezondheidsproblemen.
  • Wij geloven in de kracht van samenwerkende deskundigen, in goede afstemming met de opdrachtgever, in het optimaliseren van arbeidsomstandigheden en omgeving.
  • Wij focussen ons op de academische context waar wij in en voor werken

Ik werk bij: