B-FIT onderzoek

Na de ontwikkeling van de B-FIT trainingswijzer zijn meerdere onderzoeksprojecten gestart. De onderzoeksprojecten worden gecoördineerd vanuit de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC en er wordt samengewerkt met verschillende revalidatiecentra in binnen- en buitenland. Hieronder volgt een korte beschrijving van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en een overzicht van publicaties en partners.

Lopende onderzoeksprojecten

Internationale studies B-FIT

De effectiviteit en toepasbaarheid van de B-FIT trainingswijzer op grotere internationale schaal zijn nog onbekend. Er zijn meerdere projecten afgerond en opgestart om daarover meer te weten te komen.

In een door Postpolio Health Internatinal (PHI) gefinancierd project is de trainingswijzer vertaald naar het Engels, waarna een multicenter studie is uitgevoerd. In het project werd samengewerkt met revalidatiecentra in de Verenigde Staten. Tien mensen met het postpoliosyndroom hebben een 4 maanden durend trainingsprogramma volgens de B-FIT trainingswijzer gevolgd in het Amsterdam UMC. In het project zouden ook 20 mensen met het postpoliosyndroom het B-FIT trainingsprogramma volgen in de betrokken buitenlandse centra, maar dit is, mede door de COVID-19 pandemie (nog) niet gelukt.

In 2 andere projecten, met een soortgelijke opzet, zullen we de B-FIT trainingswijzer vertalen naar het Frans. Daarna zullen multicenter studies worden uitgevoerd in samenwerking met 3 revalidatiecentra in Frankrijk en 3 centra in Canada. Verdeeld over deze centra zullen in totaal 65 deelnemers met verschillende soorten spierziekten het B-FIT trainingsprogramma volgen om de effectiviteit en toepasbaarheid van de trainingswijzer verder te evalueren. De projecten worden gefinancierd door het Franse Spierfonds (AFM-Téléthon) en het Canadese Spierfonds (Muscular Dystrophy Canada).

I'M FINE studie

Het doel van het I'M FINE onderzoek (IMproving FItness in NEuromuscular diseases) is om na te gaan of een gepersonaliseerd trainingsprogramma volgens B-FIT met een coachingstraject de lichamelijk conditie en kwaliteit van leven van mensen met verschillende spierziekten verbetert ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Ook wordt nagegaan of het volgen van het beweegprogramma zorgt voor een meer actieve leefstijl op de langere termijn. In dit project, dat wordt gefinancierd door het Prinses Beatrix Spierfonds, wordt samengewerkt met andere revalidatiecentra in Nederland. Er doen 91 mensen met verschillende spierziekten mee.

SMARTER studie

In de SMARTER studie (SubMaximal exercise testing to assess the AnaeRobic Threshold in nEuromusculaR diseases) wordt gezocht naar een eenvoudige manier voor het bepalen van de individuele trainingszones van het B-FIT trainingsprogramma. Voor de bepaling van de trainingszones is dure ademgasanalyse apparatuur nodig, waarover veel revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken geen beschikking hebben. In dit project zullen 50 mensen met verschillende soorten spierziekten meerdere (sub)maximale inspanningstesten ondergaan. Dit project wordt gefinancierd door Amsterdam Movement Sciences, en het doel is om een test te ontwikkelen waarmee, zonder het gebruik van dure apparatuur, zo nauwkeurig mogelijk de individuele trainingszones kunnen worden bepaald.


Afgeronde onderzoeksprojecten

Pilot studie ReVi

ReVi (Revalidatie en Vitaal) is een app die patiënten ondersteunt tijdens hun trainingssessies in de thuisomgeving als onderdeel van het B-FIT trainingsprogramma. ReVi geeft realtime feedback, om binnen de trainingszones te blijven. Een online dashboard maakt het voor behandelaren mogelijk om de voortgang te monitoren, van afstand en op elk gewenst moment. Aan de pilot studie deden 29 deelnemers mee, met verschillende langzaam progressieve spierziekten. Zij werden begeleid door 10 fysiotherapeuten, verspreid over 5 ziekenhuizen en revalidatiecentra. Patiënten en fysiotherapeuten waren tevreden over de ReVi app en ze vonden de app gemakkelijk in gebruik, ondanks een aantal technische problemen. De app zal wel doorontwikkeld moeten worden voor verdere implementatie. Het voorstel voor de ontwikkeling van de ReVi app werd beloond met de Ipsen Revalidie Jaarprijs.

Impressie van de ReVi app.

Pilot studie B-FIT

Het doel van de pilot studie, die in 2 ziekenhuizen werd uitgevoerd, was om de bruikbaarheid van de B-FIT trainingswijzer te evalueren. Aan deze studie deden 31 mensen mee, met verschillende soorten langzaam progressieve spierziekten. Ze volgden allemaal het trainingsprogramma volgens de B-FIT trainingswijzer. Uiteindelijk volbrachten 26 deelnemers (84%) het gehele programma, en zij volgden meer dan 75% van de trainingssessies. Er waren duidelijke aanwijzingen voor een verbeterde fysieke conditie van de deelnemers. Echter, door het gebrek aan een controlegroep is niet met zekerheid vast te stellen dat dit daadwerkelijk door het trainingsprogramma kwam. Hiervoor is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek nodig (I'M FINE). Zowel patiënten als behandelaren waren tevreden over het gebruik van de B-FIT trainingswijzer.

FACTS-2-NMD onderzoek

Tussen 2008 en 2016 is het landelijke FACTS-2-NMD onderzoek uitgevoerd waarin meerdere universiteiten, ziekenhuizen en revalidatiecentra samenwerkten. Het FACTS-2-NMD onderzoek had als doel vermoeidheid bij mensen met spierziekten te verminderen en het functioneren en welbevinden te verbeteren. Er werden drie gerandomiseerde gecontroleerd onderzoeken uitgevoerd bij fascioscapulohumerale dystrofie, het postpoliosyndroom en amyotrofische lateraal sclerose waaraan in totaal 182 patiënten deelnamen. In dit artikel kunt u meer lezen over de resultaten van het onderzoek, die een belangrijke basis vormden voor de totstandkoming van de B-FIT trainingswijzer.


Publicaties


Partners

Onderzoekers (Revalidatie)

(Revalidatie)centra Nederland

 • UMC Utrecht
 • Merem
 • Klimmendaal
 • Sint Maartenskliniek
 • Basalt
 • Reade

(Revalidatie)centra buitenland

B-FIT Canada

 • Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay, Québec
 • Université Laval, Department of Rehabilitation, Québec City, Québec
 • Université de Sherbrooke, Québec

B-FIT Frankrijk

 • Centre Universitaire Hospitalier de Reims, Reims
 • Hôpital Raymond Poincaré, Garches
 • Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Lille

B-FIT Verenigde Staten

 • Texas Woman's University, Houston

Dr. Eric Voorn, onderzoeker

Drs. Tim Veneman, onderzoeker

Drs. Sander Oorschot, onderzoeker

Dr. Merel Brehm, onderzoeker

Dr. Fieke Koopman, revalidatiearts

Dr. Annerieke van Groenestijn, revalidatiearts

Prof. dr. Frans Nollet, revalidatiearts