B-FIT onderzoek

Na de ontwikkeling van de B-FIT trainingswijzer zijn meerdere onderzoeksprojecten gestart. De onderzoeksprojecten worden gecoördineerd vanuit de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC en er wordt samengewerkt met verschillende revalidatiecentra in binnen- en buitenland. Hieronder volgt een korte beschrijving van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en een overzicht van publicaties en partners.

Lopende onderzoeksprojecten

Internationale studies B-FIT

De effectiviteit en toepasbaarheid van de B-FIT trainingswijzer op grotere internationale schaal zijn nog onbekend. Er zijn meerdere projecten afgerond en opgestart om daarover meer te weten te komen.

In een door Postpolio Health Internatinal (PHI) gefinancierd project is de trainingswijzer vertaald naar het Engels, waarna een multicenter studie is uitgevoerd. In het project werd samengewerkt met revalidatiecentra in de Verenigde Staten en Canada. Tien mensen met het postpoliosyndroom hebben een 4 maanden durend trainingsprogramma volgens de B-FIT trainingswijzer gevolgd in het Amsterdam UMC. Er is gekeken of de fysieke conditie (piek zuurstofopname) verbeterde. Daarnaast is de tevredenheid onder behandelaren en patiënten geëvalueerd over de B-FIT trainingswijzer. In het project zouden ook 20 mensen met het postpoliosyndroom het B-FIT trainingsprogramma volgen in de betrokken buitenlandse centra, maar dit is, mede door de COVID-19 pandemie (nog) niet gelukt.

In een ander project, met een soortgelijke opzet, zullen we de B-FIT trainingswijzer vertalen naar het Frans. Daarna zal een multicenter studie worden uitgevoerd in samenwerking met 3 revalidatiecentra in Frankrijk. Verdeeld over deze centra zullen 45 deelnemers met verschillende langzaam progressieve spierziekten het B-FIT trainingsprogramma volgen om de effectiviteit en toepasbaarheid van de trainingswijzer verder te evalueren. Dit project wordt gefinancierd door het Franse Spierfonds (AFM-Téléthon).

I'M FINE studie

Het doel van het I'M FINE onderzoek (IMproving FItness in NEuromuscular diseases) is om na te gaan of een gepersonaliseerd trainingsprogramma volgens B-FIT met een coachingstraject de lichamelijk conditie en kwaliteit van leven van mensen met verschillende spierziekten verbetert ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Ook wordt nagegaan of het volgen van het beweegprogramma zorgt voor een meer actieve leefstijl op de langere termijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder 30 mensen met het postpoliosyndroom, 30 mensen met HMSN en 30 mensen met een andere langzaam progressieve spierziekte. In dit project, dat wordt gefinancier door het Prinses Beatrix Spierfonds, wordt samengewerkt met andere revalidatiecentra in Nederland.

SMARTER studie

In de SMARTER studie (SubMaximal exercise testing to assess the AnaeRobic Threshold in nEuromusculaR diseases) wordt gezocht naar een eenvoudige manier voor het bepalen van de anaerobe drempel bij mensen met een langzaam progressieve spierziekte. De anaerobe drempel is een maat voor fysieke conditie, die wordt gebruikt om de individuele trainingszones van het B-FIT trainingsprogramma te bepalen. Voor de bepaling hiervan is dure ademgasanalyse apparatuur nodig, waarover veel revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken geen beschikking hebben. In dit project zullen 50 mensen met verschillende soorten spierziekten meerdere (sub)maximale inspanningstesten ondergaan. Op basis van de verzamelde data zal een model worden gemaakt voor de bepaling van de anaerobe drempel, op basis van eenvoudig te bepalen maten (zoals de Borgschaal). Dit project wordt gefinancierd door Amsterdam Movement Sciences.

Afgeronde onderzoeksprojecten

Pilot studie ReVi

ReVi (Revalidatie en Vitaal) is een app die patiënten ondersteunt tijdens hun trainingssessies in de thuisomgeving als onderdeel van het B-FIT trainingsprogramma. ReVi geeft realtime feedback, op basis van de hartslag of de Borgschaal, over wanneer de intensiteit omhoog of omlaag moet om binnen de trainingszones te blijven. De gepersonaliseerde instructies, aanmoedigingen en inzicht in de voortgang stimuleren patiënten om het programma vol te houden. Een online dashboard maakt het voor behandelaren mogelijk om de voortgang te monitoren, van afstand en op elk gewenst moment. Aan de pilot studie deden 29 deelnemers mee, met verschillende langzaam progressieve spierziekten. Zij werden begeleid door 10 fysiotherapeuten, verspreid over 5 ziekenhuizen en revalidatiecentra. Patiënten en fysiotherapeuten waren in het algemeen heel tevreden over de ReVi app en ze vonden de app gemakkelijk in gebruik, ondanks een aantal technische problemen. De ReVi app kan dus goede ondersteuning bieden tijdens training in de thuisomgeving. De app zal wel doorontwikkeld moeten worden voor verdere implementatie. Het voorstel voor de ontwikkeling van de ReVi app werd beloond met de Ipsen Revalidie Jaarprijs.

Impressie van de ReVi app.

Pilot studie B-FIT

Het doel van de pilot studie, die in 2 ziekenhuizen werd uitgevoerd, was om de bruikbaarheid van de B-FIT trainingswijzer te evalueren. Aan deze studie deden 31 mensen mee, met verschillende soorten langzaam progressieve spierziekten. Ze volgden allemaal het trainingsprogramma volgens de B-FIT trainingswijzer. Uiteindelijk volbrachten 26 deelnemers (84%) het gehele programma, en zij volgden meer dan 75% van de trainingssessies. Er waren duidelijke aanwijzingen voor een verbeterde fysieke conditie van de deelnemers. Echter, door het gebrek aan een controlegroep is niet met zekerheid vast te stellen dat dit daadwerkelijk door het trainingsprogramma kwam. Hiervoor is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek nodig (I'M FINE). Zowel patiënten als behandelaren waren tevreden over het gebruik van de B-FIT trainingswijzer.

.

Publicaties

.

Partners

Onderzoekers (Revalidatie)

(Revalidatie)centra Nederland

 • UMC Utrecht
 • Merem
 • Klimmendaal
 • Sint Maartenskliniek
 • Basalt
 • Reade

(Revalidatie)centra buitenland

 • Centre Universitaire Hospitalier (CHU) de Reims, Reims, Frankrijk
 • Hôpital Raymond Poincaré, Garches, Frankrijk
 • Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lille, Lille, Frankrijk
 • Texas Woman's University, Houston (TX), USA
 • Montreal Neurological Institute and Hospital, Montreal, Canada

Dr. Eric Voorn, onderzoeker

Drs. Tim Veneman, onderzoeker

Drs. Sander Oorschot, onderzoeker

Dr. Merel Brehm, onderzoeker

Dr. Fieke Koopman, revalidatiearts

Dr. Annerieke van Groenestijn, revalidatiearts

Prof. dr. Frans Nollet, revalidatiearts